OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 43947
ECTS: 3.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
Izvođači: Agnes Milovan-Solter , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet Socijalni rad - 6. semestar
3.0 43947
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

za vrijeme ispitnih rokova po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
Agnes Milovan-Solter , pred. (Predavanja)

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
OBVEZNA: R. R. Jordan; Academic Writing Course; Addison-Wesley Longman (1992), str. [object Object]
PREPORUČENA: Edward de Chazal; Oxford EAP; Oxford University Press (2014), str
Opis predmeta
Izborni predmet Engleski jezik socijalne struke bavi se akademskim pisanjem. U kolegiju se na praktičan način obrađuje niz tema iz područja akademskog pisanja kako bi se studenti osposobili za kvalitetno pisanje za akademske potrebe na engleskom jeziku. U prvom se dijelu kolegij bavi značajkama akademskog stila. Kroz niz praktičnih vježbi, usvajaju se obilježja akademskog stila, od ispravnog registra do gramatičkih struktura. Sljedeća tema je struktura akademskog teksta, struktura odjeljka te načini povezivanja ideja u koherentnu cjelinu. Zatim se bavimo definicijama, jednostavnim i kompleksnim, te klasifikacijom. Vježba se parafraziranje i sažimanje te tumačenje i komentiranje podataka prikazanih u grafičkom ili tabličnom obliku. Studenti se upoznavaju s relevantnim tehinkama i vokabularom koji ih osposobljavaju za pismeno izražavanje na akademskoj razini. Ispit uključuje niz pismenih aktivnosti.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.