OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu III
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111399
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Snježana Husinec
Izvođači: Agnes Milovan-Solter , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu III Javna uprava - 3. semestar
2.0 111399
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Snježana Husinec

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba soba 2A
Izvođač Konzultacije Lokacija
Agnes Milovan-Solter , pred. (Predavanja)

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
OBVEZNA: Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić; English for Public Administration; Narodne novine (2018), str. 97-140
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se koristi u određenim područjima javne uprave i državnim službama te ih osposobiti za samostalno korištenje literature na engleskom jeziku. U prvom cjelini tematizira se obrazovanje u javnoj upravi te specifična znanja I vještine koje je potrebno usvojiti. Zapošljavanje državnih službenika te načela koja se moraju poštovati u tom postupku kao I sam postupak zapošljavanja, te evaluacija rada zaposlenih predstavljaju se u sljedećem poglavlju. Posebna pažnja posvećuje se administrativnoj etici, etičkom kodeksu te odgovornosti I integritetu javnih službenika. Obrađuje se također glavni instrument za zaštitu ljudskih prava u Europskoj uniji, Povelja o temeljnim pravima Europske unije, s posebnim osvrtom na pravo na dobru upravu. Nadalje se analiziraju modeli I mehanizmi odgovornosti. Posljednja cjelina posvećena je sudskom nadzoru javne uprave i zakonodavstva kao jednom od najvažnijih mehanizama odgovornosti. Posebna pozornost posvećuje se doktrini ultra vires te pravnim sredstvima u postupku sudskog nadzora, kao i karakteristikama samog postupka.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.