Raspored predavanja za akademsku godinu 2022./23.

ENGLESKI JEZIK ZA JAVNU UPRAVU III

Petak, 14:30-16:00, GUND, dv. 2. SNJEŽANA HUSINEC

ENGLESKI JEZIK ZA JAVNU UPRAVU III (IZVANREDNI STUDENTI)

Četvrtak, 17:00-21:00, ĆM, dv. 5 (6.10.-10.11.) AGNES MILOVAN SOLTER