Religija, pravo i društvo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 142164
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
prof. dr. sc. Frane Staničić
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Religija, pravo i društvo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 142164
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom od 11,00 - 12,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Zrinščak, Siniša; Religija. U: Zrinščak, S. i sur. Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava; Pravni fakultt Sveučilišta u Zagrebu (2020), str. 489-515
OBVEZNA: Petrak, Marko, Staničić, Frane; Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav; Novi informator (2020)
OBVEZNA: Nikodem, K, Zrinščak, S. (2022.) Sekularizacija, individualizacija ili polarizacija? Religijske promjene u europskim katoličkim zemljama. U. J. Baloban, S. Migles, K. Nikodem, S. Zrinščak (ur.) Promjene vrijednosnog sustava u demokratskoj Hrvatskoj. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, str. 39-71. Društvena istraživanja, 28(3):371-390.
OBVEZNA: Nikodem, K. Zrinščak, S. (2019.) Između distancirane crkvenosti i intenzivne osobne religioznosti: Religijske promjene u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine. Društvena istraživanja, 28(3):371-390.
OBVEZNA: Petrak, M, Staničić, F. (2020.) Katolička Crkva, vjerske zajednice i hrvatski pravni sustav. Zagreb: Informator, str. 13-21, 31-88, 107-108, 110-133, 138-156, 186-188.195-213.
OBVEZNA: Zrinščak, S. (2020.) Religija. U: S. Zrinščak i dr. Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 489-515.
PREPORUČENA: Staničić, Frane, Zrinščak, Siniša; Croatia: Religion in Prison - Equal Access in a Predominantly Catholic Society. In:Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe; Springer (2020), str. 63-78
PREPORUČENA: Nikodem, K, Zrinščak, Siniša; Etno-religioznost: Religioznost, nacionalni identitet i političke orijentacije u hrvatskom društvu. U: J. Šimunović, S. Migles (ur.) Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4, 13). Zbornik u čast Prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života.; KBF Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost (2019), str. 431-449
Opis predmeta
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju s važnošću i načinima djelovanja religija u okviru pluralističkog društva, odnosa društva i religije, pravnih normi i prakse odvojenosti institucija države i religije, ali i neophodnosti pravnog reguliranja niza odnosa u kojima se nalaze.

I. Religija i društvo
Religija u suvremenim društvima - sekularizacija i / ili revitalizacija (4 sata)
Religija u Hrvatskoj - empirijski uvidi (2 sata)
Relgija, politika i društvena očekivanja (2 sata)
Odnos crkve i države u postkomunizmu (2 sata)

II. Odnosi države i vjerskih zajednica
Pravo na slobodu mišljenja i vjeroispovijesti u Europskoj konvenciji (2 sata)
Pravni položaj religije i vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (4 sata)
Tipovi vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i njihov status (2 sata)
Posebni položaj Katoličke Crkve u hrvatskom pravnom poretku (2 sata)

III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica
Unutarnje pravno uređenje najvažnijih vjerskih zajednica - uvodni aspekti (2 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava Katoličke Crkve u kontekstu rimske pravne tradicije (4 sata)
Razvoj i temeljne institucije kanonskog prava istočnih Crkava u kontekstu rimsko-bizantske pravne tradicije (2 sata)
Rimsko-kanonska pravna tradicija (utrumque ius) i suvremeni pravni sustavi (2 sata)
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti