:
Europsko upravno pravo
Obavijesti
  Termin kolokvija za redovite i izvanredne studente: ... Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2022. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).   Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:   • Europsko upravno pravo - uvod u predmet • Izvori europskog upravnog prava • Dioba vlasti između Europske unije i država članica • Sudska zaštita u Europskoj uniji • Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava • Načela europskog upravnog prava • Sudski nadzor zakonitosti akata EU - izravne tužbe  • Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost • Neizravno pobijanje • Sudski nadzor nad nedonošenjem akta Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij bit će objavljene na sustavu za e-učenje Merlin.