JAVNO UPRAVNI POLOŽAJ STRANACA U HRVATSKOM POREDBENOM PRAVU:
Javno upravni položaj stranaca u hrvatskom poredbenom pravu
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166988
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Osnovni podaci
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166988
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Staničić, F.; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015), str
OBVEZNA: Lalić Novak, G.; Sustav azila u Republici Hrvatskoj: dosadašnji razvoj i moguće perspektive, u: Župarić-Iljić, D. (ur.) Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji; Institut za migracije i narodnosti; Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava (2013), str. 14-32
OBVEZNA: Lalić Novak, G.; Europeizacija hrvatskoga sustava azila: mehanizmi i instrumenti utjecaja Europske unije na javne politike i institucije; Društvena istraživanja (2013), str. 237-255
OBVEZNA: Šprajc, I.; Pravni položaj stranaca u Republici Hrvatskoj - javnopravni aspekt; (1999), str
OBVEZNA: Didier B., Elspeth G. (eds.); Controlling frontiers: free movement into and within Europe; Asghate (2007), str
OBVEZNA: Van der Mei, A. P; Free Movement of Persons within the European Community (Cross-Border Access to Public Benefits); Oxford-Portland (2003), str
OBVEZNA: Anderson, M - Apap, J; Police and Justice Co-operation and the New European Borders; The Hague-London-New York (2002), str
OBVEZNA: Gutzwiller, Baumgartner; Schweizerisches Auslaenderrecht (2.Aufl.); (1997), str
PREPORUČENA: Anderson, M - Apap, J; Police and Justice Co-operation and the New European Borders; The Hague-London-New York (2002), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Upravni aspekti pravnog statusa stranaca u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 30(1993), 1.; (1993), str
PREPORUČENA: Boehning, W; Studies in International Labour Migration; (1984), str
PREPORUČENA: Cohen, R (ed); The Cambridge survey of world migration; (1995), str
PREPORUČENA: Cesarani, D - Fulbrook, M (eds); Citizenship, Nationality and Migration in Europe; (1996), str
PREPORUČENA: Dunne, M - Bonazzi, T (eds); Citizenship and Rights in Multicultural Societies; (1995), str
PREPORUČENA: Goodwin-Gill, G.S; International Law and the Movement of Persons between States; Oxford (1978), str
PREPORUČENA: Končar, P; Mednarodno delovno pravo; (1993), str
PREPORUČENA: Kritz, M.M - Lim, L.L. - Zlotnik, H; International Migration Systems (A Global Approach); Oxford (1992), str
PREPORUČENA: Mesić, M; Međunarodne migracije (tokovi i teorije); (2002), str
PREPORUČENA: Pellonpaa, M; Expulison in International Law; (1984), str
PREPORUČENA: Butterworts handbook on immigration law; (2001), str
PREPORUČENA: Shell, Debie et al.; US Immigration and Citizenship; (2003), str
PREPORUČENA: Aleinikoff T.A.; Immigration process and policy; St.Paul, Minnesota, više izdanja, str
PREPORUČENA: ed. R.Plender; Basic documents on international migration law; Hague, Boston, London (1997), str
PREPORUČENA: Council of Europe achievements in the field of law - Nationality; (1997), str
PREPORUČENA: Frowein J.A.-Wolf J. (Hrsg); Auslanderrech im internationalen vergleich; Heidelberg (1985), str
PREPORUČENA: Gulbrenkian P.-Badoux T. ed.; Immigration law nad business in Europe; London, NY, Brisbane, Toronto, Singapure (1993), str
PREPORUČENA: Jadoul-Mignon (dir.); Le droit des etrangers; (1993), str
PREPORUČENA: Lilich R. B.; The human rights of aliens in contemporary international law; Manchester, str
PREPORUČENA: Nguyen van Yen, C; Droit de l' immigration; Paris (1986), str
PREPORUČENA: Weissbrodt, D.; Immigration law and procedure; , str
Opis predmeta
1.Uvod - povijesni razvoj, temeljni pojmovi, pravni izvori. Povijesni razvoj; od prava stranaca i prava azila do imigracijskog prava. Raščlamba javnopravnog statusa stranaca; načela diobe pravnog područja i temeljni pojmovi. Pravo stranaca - osnovne karakteristike i dvojbe (javno)pravnog položaja stranaca. Imigracijsko pravo - posljednji stadij razvoja prava stranaca. Pravo azila - posebnosti izbjegličkog statusa. Pregled domaćih i međunarodnih pravnih izvora
2 Pravo stranaca. Osnovne odrednice javnopravnog tretiranja stranih državljana. Od klasičnih teorija (nacionalni tretman, ugovorni tretman) do modernih teorija (međunarodni minimalni standard, temeljna ljudska prava). Uži pojam prava stranaca; ulaz, kretanje, boravak i izlaz stranaca. Širi pojam prava stranaca; temeljna prava stranaca. Specifičnosti europskog prava stranaca; nacionalni (usporedni) primjeri i utjecaj prava EU-a. Pravo EU-a;
3.Imigracijsko pravo. Prava čovjeka kao temelj imigracijskog prava. Razvoj međunarodnopravnog sustava zaštite prava stranaca; primjer Paktova UN-a (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima), odnosno europskih konvencija (Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europska socijalna povelja). Ekonomske migracije; posebnosti pravnog položaja radnika-migranata. Specifičnosti prava EU-a;
4.. Pravo azila i izbjegličko pravo.Razvoj od azila do izbjegličkog prava. Azil - osnove instituta. Nastanak izbjegličkog prava - uloga međunarodnog prava. UN-ova Konvencija o pravnom položaju izbjeglica - početak modernog međunarodnog izbjegličkog prava. Osnovne karakteristike međunarodnopravnog uređenja izbjegličkog prava. Pravo EU-a; kraj međunarodnog izbjegličkog prava? Fragmentiranje izbjegličkog prava. Novi instituti - primjeri privremene i subsidijarne zaštite stranaca u EU.
5. Pravo stranaca u hrvatskom pravnom sustavu. Zakon o strancima i Zakon o azilu - novi legislativni instrumenti. Normativno objedinjavanje prava stranaca; primjer Zakona o strancima. Novi instituti hrvatskog prava stranaca - primjeri novih instituta (odgovornost prijevoznika i humanitarni boravak stranih državljana). Koncentracija nadležnosti MUP-a u pravu stranaca. Normativna regulacija azila u hrvatskom pravu; primjer Zakona o azilu. (Ne)usklađenost Zakona o azilu s relevantnim međunarodnopravnim izvorima i europskim pravom. Postupak ostvarivanja azila. Institut privremene zaštite u hrvatskom pravu.
Ispitni rokovi
Obavijesti