NAČELA EUROPSKOG UPRAVNOG PRAVA:
Načela europskog upravnog prava
Načela europskog upravnog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174358
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Načela europskog upravnog prava Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
5.0 174358
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Craig Paul; EU Administrative Law; European University Institute, Oxford University Press (2006), str
OBVEZNA: Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (2004), str. 333-487
OBVEZNA: Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 110-174
OBVEZNA: Josipović, Tatjana; 10. Temeljna načela upravnog postupka vezana uz zahtjeve koji proizlaze iz načela vladavine prava; a) poseban studij obvezujućih pravila pri pisanju obrazloženja upravnih akata.; Pravna biblioteka Europsko pravo, Narodne novine, Zagreb (2005), str
OBVEZNA: Schwarze, Juergen; European Administrative Law; Sweet and Maxwell (1992), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih država i Europskoj uniji; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 35 (1998), 1-2 (49-50); str.177-196., str
PREPORUČENA: Everling, U.; Elemente eines europaeischen Verwaltungsrechts; DVBl. 1983, . str. 649 ff., str
PREPORUČENA: Nicholas, E.; The Principle of Proportionality in European Law: a comparative study; European Monographs, Kluver Law International, London-The Hague-Boston, cop. 1996., str
PREPORUČENA: Schonberg, S.; Legitimate Expectations in Administrative Law; European Court of Justice, Luxemburg, 2000., str
PREPORUČENA: Šimac, N.; Europski principi javne uprave: od vladanja do služenja građanima; Biblioteka Izazovi vremena; knj. 2, Udruga za demokratsko društvo, Zagreb, 2002., str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija jest osposobiti polaznike studija za poseban način "razmišljanja" i djelovanja pri obavljanju upravnih poslova, odnosno za primjenu temeljnih načela Europske unije u području općeg upravnog prava, koji ulaze u krug zajedničkog europskog nasljeđa, osobito pri odlučivanju o pravima i obvezama stranaka u upravnim postupcima i donošenju upravnih akata.
Ispitni rokovi
Obavijesti