PRIMJENA EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA U RADU DRŽAVNE UPRAVE I JAVNE UPRAVE -SEMINARSKI RAD:
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave -seminarski rad
Obavijesti