POSTUPCI JAVNIH NABAVA:
Postupci javnih nabava
Postupci javnih nabava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166999
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Postupci javnih nabava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166999
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Turudić, M.; Pravo javne nabave; Narodne novine d.d. (2017), str
OBVEZNA: Bovis., C.; The Law of EU Public Procurement; Oxford University Press (2015), str
OBVEZNA: Medvedović, D.; Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvatskom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 2/2011.; (2011), str. 381.-406
OBVEZNA: Turudić, M.; Novi regulatorni okvir Europske unije za javnu nabavu i hrvatski pravni sustav, Hrvatska pravna revija. 2 (2016); (2016), str. 34-44
OBVEZNA: Turudić, M.; Suzbijanje korupcije u javnoj nabavi kroz novi javnonabavni regulatorni okvir Europske unije, Hrvatska pravna revija. 6 (2016); (2016), str. 42-51
PREPORUČENA: Arrowsmith, S., Andreson, R.; The WTO regime on government procurement; Cambridge University Press (2011), str
PREPORUČENA: Arrowsmith, S.; The Law of Public and Utilities Procurement; SweetMaxwell (2014), str
PREPORUČENA: Collinson, M.; Procurement of utilities: law and practice; Oxford University Press (2013), str
PREPORUČENA: De Koninck C., Ronse, T., Timmermans, W.; European Public Procurement Law; Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn (2015), str
PREPORUČENA: Graells, A. S.; Public procurement and the EU competition rules; Hart Publishing (2015), str
PREPORUČENA: Ljubanović, B., Britvić Vetma, B.; Hrvatsko pravo javne nabave-usklađenost s pravom EU, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 2/2011.; (2011), str
PREPORUČENA: Sjafjell, B., Wiesbrock, A.; Sustainable public procurement under EU law; Cambridge University Press (2016), str
PREPORUČENA: Šprajc, I.; Ustavnosudska intervencija u Zakon o javnoj nabavi, Hrvatska pravna revija 24(2014); (2014), str
PREPORUČENA: Treumer, S., Lichere, F.; Enforcement of the EU public procurement rules; DJOF Publishing (2011), str
PREPORUČENA: Trybus, M., Caranta, R., Edelstam, G.; EU Public Contract Law: Public Procurement and Beyond; Bruylant (2013), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je produbljivanje i proširenje znanja doktoranada u području postupaka javnih nabava. Doktorandi će biti upoznati sa vrstama postupaka javne nabave, provođenju tih postupaka, kao i pravnoj zaštiti protiv odluka o odabiru i odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Sadržaj kolegija

1.Pravna priroda javne nabave, ciljevi koji se ostvaruju postupcima javne nabave
2. Razvoj prava javne nabave u Europskoj uniji i Hrvatskoj, međunarodne organizacije i javna nabava (WTO, UN...)
3. Osnovna načela postupka, naručitelji, ponuditelji, važnost pragova u postupku javne nabave
4.Vrste postupaka, provođenje postupka, odluka o odabiru, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
5. DKOM (ustroj, ovlasti)
6. Žalbeni postupak i praksa DKOM-a
7. Upravni spor i praksa upravnih sudova u javnoj nabavi
Ispitni rokovi
Obavijesti