PRAVO NEPROFITNOG SEKTORA:
Pravo neprofitnog sektora
Pravo neprofitnog sektora
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166998
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
Osnovni podaci
Pravo neprofitnog sektora Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166998
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: M. Dika, S. Ljubišić. D. Medvedović, I. Šprajc; Komentar Zakona o udrugama; (2003), str
OBVEZNA: D. Medvedović; Pojam i glavna obilježja ustanova u knj.: Zakon o ustanovama; (1995), str
OBVEZNA: Bežovan, G; Oblici suradnje privatnih neprofitnih organizacija i jedinica lokalne samouprave, u: Hrvatska javna uprava, br. 3/2000.; (2000), str
OBVEZNA: S. Barić, D. Dobrić; Europeizacija civilnog društva u RH: shvaćanje socijalnog kapitala ozbiljno?, u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2/2012; (2012), str. 883-916
OBVEZNA: M. Radin; Pravo na slobodu okupljanja i udruživanja u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH, u: Hrvatska pravna revija, listopad 2010; (2010), str
OBVEZNA: S. Trgovac; Pravo na slobodu udruživanja u praksi Ustavnog suda RH, u: Hrvatska pravna revija, lipanj 2010; , str. 1-9
OBVEZNA: Ustav Republike Hrvatske; , str
OBVEZNA: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; , str
OBVEZNA: Zakon o udrugama; , str
OBVEZNA: Zakon o zakladama i fundacijama; , str
OBVEZNA: Zakon o ustanovama; , str
OBVEZNA: Zakon o javnom okupljanju; , str
OBVEZNA: Zakon o volonterstvu; , str
OBVEZNA: Zakon o humanitarnoj pomoći; , str
PREPORUČENA: Hirst, P.; Associative Democracy (New Forms of Economic and Social Governance); Amherst (1994), str
PREPORUČENA: Pokrovac, Z (ur.); Građansko društvo i država; (1999), str
PREPORUČENA: Leader, S.; Freedom of Association: A Study in Labor Law and Political Theory; Yale Univ. Press (1992), str
PREPORUČENA: Barendt, E.; Freedom of Speech; Oxford (2007), str
PREPORUČENA: Maser, C. (ed.); Changing Boundaries of the Political: Essays on the Evolving Balance between State and Society, Public and Private, in Europe; Cambridge and New York (1987), str
PREPORUČENA: Schlozman, K. L. and Tierney, J. T.; Organized Interests and American Democracy; New York (1986), str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za rješavanje ili sudjelovanje u rješavanju najsloženijih pravnih pitanja vezanih uz osnivanje, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada organizacija neprofitnog sektora. Cilj kolegija je i stjecanje kompetencija nužnih za sudjelovanje u upravnim prilagodbama u području prava neprofitnog sektora u skladu s europskim standardima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Sadržaj kolegija
1. Pojam neprofitnog sektora. Uloga neprofitnog sektora u razvitku civilnog društva.
2. Pojam i osnovna obilježja ustanova. Tipologija ustanova u poredbenom i hrvatskom pravu. Osnivanje ustanova, upravljanje ustanovama, utjecaj osnivača na rad ustanova, nadzor nad zakonitosti njihova rada, financiranje, raspolaganje dobiti.
3. Udruge građana: osnivači, ciljevi, djelatnost, financiranje, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada.
4. Zaklade i fundacije: osnivači, ciljevi, djelatnost, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada.
5. Zadruge: osnivači, ciljevi, djelatnost, upravljanje, financiranje i nadzor nad zakonitosti rada.
6. Zaštita pojedinaca na osnivanje i sudjelovanje u djelatnosti institucija neprofitnog sektora.
Ispitni rokovi
Obavijesti