Obavijesti
Dokumenti za preuzimanje objavljeni su u repozitoriju ovdje:  http://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/sku/dokumenti_za_preuzimanje Pristup dokumentima je moguć ako se prijavite na web stranicu sa svojim AAI identitetom.