SVEUČILIŠNO PRAVO I PRAVO ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA:
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 191363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
Izvođači: prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. Jasna Omejec - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 191363
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. Jasna Omejec (Predavanja)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario, Šikić Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi Informator (2012), str
Grubišić, Ksenija; Normativne pretpostavke društva u: Afrić, V. et al. (ur.), Društvene pretpostavke društva znanja,; FF Press (2011), str
Grubišić, Ksenija; Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti u Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67 No.3-4; ; Pravni fakultet u Zagrebu (2017), str. 565-598
Omejec, Jasna; Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010), Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 49(2012)2; Pravni fakultet u Splitu (2012), str
Staničić, F., Đanić, A.; Ocjena ustavnosti i zakonitosti općih akata u hrvatskom pravu i praksa Vrhovnog upravnog suda, Hrvatska komparativna i javna uprava, 14 (2014)4.; Novi Informator (2014), str
Opis predmeta
Glavni cilj predmeta je stjecanje znanja o temeljnim obilježjima "sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija", što podrazumijeva stjecanje znanja o razvoj prava koja uređuju područje visokog obrazovanja i znanosti od početka Bolonjske reforme do danas. U skladu s navedenim, studenti će učiti o deklaracijama koje su prethodile reformi te nizu zakona i podzakonskih općenormativnih akata koji su od 2003. do danas doneseni, o posebnostima ovog područja prava u odnosu na upravno pravo, o načelima - posebno načelu autonomije - ali i drugim pravnim načelima u ovom području prava.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti