SUVREMENE TENDENCIJE DRŽAVNOG PRAVA:
Suvremene tendencije državnog prava
Suvremene tendencije državljanskog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166981
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
Izvođači: prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Osnovni podaci
Suvremene tendencije državljanskog prava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166981
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str
OBVEZNA: Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo EZ, 2.izd.; (2004), str
OBVEZNA: Staničić, F.; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015), str
OBVEZNA: Nascimbene, B., (ed.); Nationality laws in the Europian Union; (1998), str
OBVEZNA: Fahrmeir, A.; Citizenship: the rise and fall of a modern concept; Yale University Press (2007), str
OBVEZNA: Faist, T.; Dual citizenship in Europe: from nationhood to societal integration; Hampshire: Ashgate (2007), str
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Državljanstvo Europske unije; (2001), str
PREPORUČENA: Shell, Debie et al.; US Immigration and Citizenship; (2003), str
PREPORUČENA: Aleinikoff T.A.; Immigration process and policy; St.Paul, Minnesota, više izdanja, str
PREPORUČENA: Dual nationality; Bar-Yaacov N.; (1961), str
PREPORUČENA: ed. R.Plender; Basic documents on international migration law; (1997), str
PREPORUČENA: Council of Europe; Council of Europe achievements in the field of law - Nationality; (1997), str
PREPORUČENA: Donner R.; The regulation of nationality in international law; (1983), str
PREPORUČENA: Frowein J.A.-Wolf J. (Hrsg); Auslanderrech im internationalen vergleich; (1985), str
PREPORUČENA: Hailbronner - Renner; Staatsangehorigkeitsrecht; (1992), str
PREPORUČENA: Jadoul-Mignon (dir.); Le droit des etrangers; (1993), str
PREPORUČENA: Police and Justice Co-operation and the New European Borders; Anderson, M - Apap, J; (2002), str
PREPORUČENA: Lilich R. B.; The human rights of aliens in contemporary international law; , str
PREPORUČENA: Nguyen van Yen, C.; Droit de l' immigration; (1986), str
PREPORUČENA: Citizenship and nationality status in the new Europe; O'Leary S.- Tiilikainen, T. ed; (1998), str
PREPORUČENA: Verwighen M; Nationalite et statut personnel; (1984), str
PREPORUČENA: Wade E.C.S. - Bradley A.W.; Constitutional and administrative law; London-NY (više izdanja), str
PREPORUČENA: Cesarani, D - Fulbrook, M (eds); Citizenship, Nationality and Migration in Europe; (1996), str
PREPORUČENA: Dunne, M - Bonazzi, T (eds); Citizenship and Rights in Multicultural Societies; (1995), str
PREPORUČENA: Howard, M.M.; The politics of citizenship in Europe; Cambridge University Press (2009), str
PREPORUČENA: Guild, E., Gortazar Rotaeche, C.J., Kostakopoulou, D. (eds.),; The reconceptualization of European union citizenship; Brill Nijhoff (2014), str
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente sa suvremenim tendencijama državljanskog prava na način koji će im omogućiti razumijevanja trendova koji glede stjecanja i gubitka državljanstva nedvojbeno postoje u svijetu. Državljanstvo predstavlja posebnu pravu vezu između pojedinca i države, a pravno uređenje njegovog stjecanja i gubitka predstavlja uvijek suvereno pravo država. Zaštita koju države pružaju svojim državljanima i prava koja iz državljanstva proizlaze bitan su element današnjeg svijeta.

Sadržaj kolegija

Pojam državljanstva i sadržaj državljanskog statusa fizičke osobe. Povijesni razvitak državljanstva i suvremeno stanje pravnog reguliranja državljanstva. Izvori državljanskog prava. Uređenje nekih pitanja državljanstva normama međunarodnog prava - sadašnje stanje. Europska konvencija o državljanstvu (stvaranje, sadržaj) i postupak njezine implementacije u nacionalna zakonodavstva. Pravo djeteta na državljanstvo. Utjecaj zaključenja braka sa strancem. Utjecaj posvojenja na državljanstvo, Dvojno državljanstvo i tendencija njegova smanjivanja. Bilateralni ugovori o statusu dvojnih državljana. Suvremeno pravno uređenje statusa osoba bez državljanstva. Oblici prestanka državljanstva u suvremenim zakonodavstvima. Sukcesija država i utjecaj na državljanski status pojedinaca, posebice u Europi. Formiranje državljanstva (građanstva) Europske unije. Pravni položaj državljana država članica EU u drugim državama EU i izvan nje. Promjene u sustavima državljanstva uslijed imigrantskih kriza u svijetu.
Ispitni rokovi
Obavijesti