UPRAVNO PRAVO:
Upravno pravo
Upravno pravo
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
Šifra: 166938
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
Osnovni podaci
Upravno pravo Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1. semestar
4.0 166938
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; NN (2002), str. odabrana poglavlja)
OBVEZNA: Ivančević, Velimir,; Institucije upravnog prava; , Pravni fakultet u Zagrebu (1983), str. odabrana poglavlja)
OBVEZNA: Đerđa, Dario,; Upravni postupak,; , Veleučilište u Rijeci, Rijeka (2011), str
OBVEZNA: Đerđa, Dario, Šikić, Marko,; Komentar Zakona o upravnim sporovima,; Novi informator, Zagreb (2012), str
PREPORUČENA: Krbek, I; Diskreciona ocjena; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1937), str
PREPORUČENA: Schonberg, Soren J.,; Legitimate expectations in administrative law; Oxford University Press, (2000), str
PREPORUČENA: Šikić, Marko; , Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku,; , Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33 (2012), str. 205-220
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava; ), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2011), str. 127-153
PREPORUČENA: Medvedović, Dragan; Geneza novog Zakona o općem upravnom postupku; , Novi Zakon o općem upravnom postupku, Zagreb: Novi informator, (2009), str. 19-74
PREPORUČENA: Jean Marc Sauve,; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta,; , Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 (2013), str
PREPORUČENA: Medvedović, D; . Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; (2003), str
PREPORUČENA: Bosiljka Britvić-Vetma; , Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije,; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2 (2013), str
PREPORUČENA: Ljubanović, Boris, Bosiljka, Britvić-Vetma,; Vrste upravnih sporova,; Hrvatska i komparativna javna uprava, 3 (2011), str
PREPORUČENA: EU Administrative Law, XVI/1. Oxford: Academy of European Law, European University Institute; Oxford University Press (2006), str
PREPORUČENA: Schwarze, Juergen; : European Administrative Law,; Office for Official Publications of the European Communities, Sweet and Maxwell, London, (1992), str
PREPORUČENA: Hartley, Trevor C; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka (2004), str. 333-487
Opis predmeta
1. Suvremene koncepcije načela zakonitosti u javnoj upravi
2. Diskrecijska (slobodna) ocjena
3. Izvori upravnog prava
5. Teorija upravnog akta. Upravni akt i diskrecijska ocjena. Teorija pogrešnosti upravnog akta.
6. Upravni ugovori (ugovori javnog prava).
7. Osnove upravno-postupovnog prava (načela, pokretanje i vođenje postupka, rješenje i zaključak, pravni lijekovi)
8. Osnove upravno-sudskog nadzora (vrste upravnih sporova, stranke u upravnom sporu, odluke u upravnom sporu, pravni lijekovi, nadzor nad općim aktima u upravnom sporu)
Ispitni rokovi
Obavijesti