SOCIJALNA DRŽAVA, JAVNA UPRAVA I SOCIJALNE SLUŽBE:
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166871
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
Osnovni podaci
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166871
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
Literatura
OBVEZNA: Ivanišević, S.; Prilog diskusiji o pojmu javne službe.; Zbornik radova Visoke upravne škole za 1968 (1968), str. 70-88
OBVEZNA: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-34, 41-60, 267-290
OBVEZNA: Koprić, I.; Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj.; Javna uprava (Ljubljana) 38(2): (2002), str. 207-232
OBVEZNA: Koprić, I.; Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive, u I. Koprić (priredio) Modernizacija hrvatske uprave.; Zagreb: Društveno veleučilište. (2003), str. 439-452
OBVEZNA: Koprić, I., Marčetić, G.; Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje.; Hrvatska javna uprava 2(1) (2000), str. 25-59
OBVEZNA: Pusić, E.; Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi.; Zagreb: Školska knjiga (1997), str. 23-27, 115-117, 285-293
OBVEZNA: Pusić, E.; Država i državna uprava.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 1-15, 310-329
OBVEZNA: Pavić, Ž.; Od antičkog do globalnog grada.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str. 119-178, 211-218, 231-257
OBVEZNA: Zakon o ustanovama, NN 76/1993.; Narodne novine, str
PREPORUČENA: Ivan Koprić; Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave.; Hrvatska javna uprava god. 5(1) (2005), str. 35-79
PREPORUČENA: Ivan Koprić; Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia.; www.unpan.org (2004), str. 1-22
PREPORUČENA: Ivan Koprić; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive. U: X. dnevi javnega prava; Portorož: Inštitut za javno upravo. (2004), str. 587-608
PREPORUČENA: Ivan Koprić; Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj.; Informator br. 5288 (2004), str. 1-3
PREPORUČENA: Ivan Koprić; Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj.; Informator br. 5298 (2004), str. 1-3
PREPORUČENA: SIGMA; European Principles for Public Administration. SIGMA Papers No. 27.; SIGMA (1998), str
Opis predmeta
1. Analizirati razvoj uprave i javnih službi
2. Upoznati doktorande s ulogom i funkcioniranjem javnih službi i socijalne države te u kontekstu krize socijalne države i reformi javne uprave
3. Razumjeti značenje europskog upravnog prostora i europske regulacije javnih službi te procesa europeizacije hrvatske javne uprave i socijalnih službi
Ispitni rokovi
Obavijesti