:
Teorija organizacije
Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Obavještavaju se studenti koji su na stručnom studiju javne uprave položili predmet modula Osnove teorije organizacije da su prilikom polaganja ispita Teorija organizacije oslobođeni sljedećeg dijela gradiva: Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 35-60, 87-92, 108-118, 144-150, 230-247, 256-290. Studenti koji su na stručnom studiju javne uprave položili predmet Teorija organizacije po starom programu, obvezu polaganja ispita rješavaju prema dogovoru sa nastavnikom.