UPRAVNA ZNANOST (PREDMET):
Upravna znanost (predmet)
Obavijesti
Od zimskog ispitnog roka 13.02.2023. nadalje, pisani i usmeni ispiti će se održavati uživo, u prostorijama Fakulteta. Pisani ispit sastoji se od ukupno 10 pitanja grupiranih u 5 cjelina (5 puta 2 pitanja), što znači da su dva pitanja iz iste cjeline međusobno povezana. Pritom je moguće da su oba pitanja iste cjeline iz istog poglavlja u udžbeniku, ali je moguće da su i iz različitih poglavlja. Naziv poglavlja iz kojeg/ih pitanja potječu bit će naveden prije pitanja. Odgovori se boduju sa 0, 1 ili 2 boda. Ukupno je moguće ostvariti najviše 20 bodova, a za pozitivan test potrebno je ostvariti najmanje 10 bodova i dobiti 1 odnosno 2 boda na najmanje 6 pitanja, tj. imati najviše 4 nule. Ispit se piše u trajanju od 60 minuta. Primjeri pitanja: 1. Obavljanje poslova državne uprave a) Koji su poslovi državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave? b) U okviru nadzora nad obavljanjem poslova državne uprave koji su preneseni na županije nadležno tijelo državne uprave utvrdilo je da jedna od nadziranih županija ne obavlja dio poslova iz prenesenog djelokruga. Objasnite o kojoj vrsti nadzora je riječ u opisanom slučaju i navedite što nadležno tijelo državne uprave može učiniti kako bi se utvrđeni problem uklonio. 2. Javna uprava u društvu i u političko-upravnom sustavu; Obavljanje poslova državne uprave a) Objasnite instrumente jačanja položaja građana u odnosu prema upravi. b) Na koji je način načelo javnosti uprave pravno regulirano u hrvatskoj državnoj upravi? 3. Lokalna i regionalna samouprava a) Navedite i ukratko objasnite temeljne tipove izvršnih tijela u lokalnoj samoupravi. b) U Hrvatskoj su do 2009. izvršna tijela bila poglavarstva čije je članove većinom glasova svih članova biralo lokalno predstavničko tijelo. Objasnite kojem tipu i kojoj varijanti izvršnih tijela su pripadala poglavarstva.
Obavještavaju se studenti da će se na izvanrednom ispitnom roku 14.11.2022 . pisani dio ispita održati on-line, putem sustava Merlin , u istom obliku kao na svim ispitnim rokovima koji su se održavali putem Merlina. Detaljne upute o načinu održavanja ispita će biti objavljene na Merlinu u tjednu prije ispitnog roka. Od zimskog ispitnog roka 13.02.2023. nadalje , pisani i usmeni ispiti će se održavati uživo , u prostorijama Fakulteta. O konceptu pisanog ispita koji će se provoditi uživo studenti će biti obaviješteni do 15.12.2022. putem Merlina i mrežnih stranica Fakulteta.