Odluka o odabiru

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

---------------------------------------------------

 

Naručitelj smatra da učinjene izmjene u troškovniku nisu značajne, te se time ne produžuje rok za dostavu ponuda

Ispravak troškovnika

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

 

----------------------------------------------------

 

Naručitelj poziva zainteresirane ponuditelje da svoje ponude dostave poštom ili osobno predaju u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najkasnije do 27. ožujka 2023., do 10.00 sati. 

Dokumentacija za izradu ponuda:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik


Datum objave poziva 17. ožujka 2023.

 

Popis obavijesti