KATEDRA ZA KAZNENO PRAVO:
Repozitorij
Sudjelovanje članova Katedre na...

U suorganizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, u Ljubljani je 29. listopada 2015. godine održana međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Borba protiv korupcije: od dobrog upravljanja i preventivnih mjera do pravnog uređenja i međunarodne suradnje („Boj proti korupcij: od dobrega upravljanja in preventivnih ukrepov do pravnega urejanja in mednarodnega sodelovanja”). U okviru delegacije Pravnog fakulteta u Zagrebu koju je predvodio prodekan prof. dr. sc. Davor Derenčinović, s izlaganjima su na konferenciji sudjelovali i članovi Katedre za kazneno pravo dr.sc. Marta Dragičević Prtenjača, dr.sc. Vanda Božić i Aleksandar Maršavelski.

Popis obavijesti