KATEDRA ZA KAZNENO PRAVO:
Repozitorij
Proslava Dana bioetike, 30.10.2018.

PRINCIPLE OF SOLIDARITY IN HEALTH CARE

Croatian Unit UNESCO Chair in Bioethics

University of Zagreb, Faculty of Law

 

Place: University of Zagreb (Croatia), Grand Council Hall (Velika vijećnica), Trg RH 14, Zagreb

Program Details: October 30th, 2018.

Time: 12:30 – 16: 00

Language of the Venue: Croatian

 

Name of the Unit Head: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička

Year of Establishment of Unit: 2009

 

 

Predsjednica Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in Bioethics: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Godina osnivanja Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics pri Katedri za kazeno pravo: 2009.

Prvi dio:
Pozdravni govori (12:30 – 12:40)
Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu Bioetiku, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Predsjednica Hrvatske jedinice UNESCO Chair unit za bioetiku
 

Drugi dio:
Gostujuća predavanja istaknutih stručnjaka i rasprava (12:50 – 13:50)
Prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava: Načelo solidarnosti u pružanju zdravstvene zaštite i odluke Europskog suda za ljudska prava
Prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, MEdicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: Solidarnost i politika pružanja zdravstvene zaštite
Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Solidarnost u socijalnom nauku Katoličke crkve

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Načelo solidarnosti u pružanju zdravstvene zaštite: Važnost načela solidarnosti

Pauza: 15 minuta (zakuska)

Treći dio:
Predstavnica Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics (14:05 – 14:20)
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu i nositeljica UNESCO katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog: Solidarnost u pružanju zdravstvene zaštite u pravnom okviru Europske unije

Četvrti dio:
Studentska debata (14:20 – 15:20)
Uvodno izlaganje: primjer iz hrvatske bolnice – iz perspektive pacijenta (Lana Knežević): Standardni postupak u pružanju zdravstvene zaštite u slučaju sumnje na karcinom jajnika – načelo solidarnosti sa ženama?
Suci: članovi upravnog odbora Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics i predsjednik Studentske udruge Hrvatske jedinice UNESCO Unesco Chair Unit in bioethics "Ratio", Domagoj Dananić
Komentari: prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za kazneno pravo

Peti dio:
Neformalna pauza (15:30 – 16:00) (zakuska) i dodjela nagrade za doprinos razvoju bioetike u Hrvatskoj aktivnom članu/članici odlukom članova Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics 

 

Popis obavijesti