30. 5. 2017. u 12:58
Uređeno: 4. 9. 2017. u 11:09

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Zahtjev mogu podnijeti studenti koji imaju:
• oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh)
• specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija
• oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom
• oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave)
• kronične bolesti
• poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnoga zdravlja
• višestruka oštećenjaeporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana