13. 2. 2019. u 09:04
Uređeno: 20. 2. 2019. u 09:51

Za upis u ljetni semestar studenti su obvezni upoznati se sa slijedećim:

Raspored i postupak predaje indeksa za ljetni semestar

Pravila upisa ljetnog semestra za redovite studente

Pravila upisa ljetnog semestra za izvanredne studente

Upis predmeta studijske godine

Obavijest o upisu desetog semestra (Odluka o načinu upisa Naprednog seminara ) - napomena: sadržaj Napredni seminar - diplomski rad upisuje se putem studomata u odabranom modulu devetog semestra.

Podaci za uplatu naknada na pravnom studiju

Obavijest studentima o ispunjavanju obveza iz seminara

 

Mole se svi studenti da za sve upite postavljane djelatnicim ai službama Fakulteta postupaju prema odluci o komunikaciji putem sustava e-pošte (poveznica)

 

Predodabiri seminara i vježbi za ljetni semestar predviđeni su od 20. do 27. veljače 2019. god., obavijesti o predodabirima

će biti naknadno objavljene slijedeći tjedan.

Danijel Relković
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana