21. 2. 2019. u 08:01
Uređeno: 21. 2. 2019. u 12:55

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar/vježbe/napredni seminar (mentora) viših godina studija putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/oldwww2018/studenti.

Studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski studij odabiru seminar/vježbe/napredni seminar (mentora) putem web aplikacije na web stranici pravnog fakulteta http://www.pravo.hr/oldwww2018/studenti.

 

Za upis seminara odnosno vježbi studenti su se dužni logirati na web stranici pomoću AAI identiteta i na linku „Studenti“ izvršiti odabir seminara/vježbi/naprednog seminara (mentora). Studenti koji ne posjeduju AAI ili su isti izgubili dužni su zatražiti nove aktivacijske podatke u referadi, soba 51/II, od 10 do 12 sati uz predočenje uplatnice na iznos troškova 20,00 kn uplaćene na broj žiro-računa Fakulteta. Bez AAI identiteta odabir seminara/vježbi/mentora nije moguć.

 

Studenti obavljaju odabir seminara/vježbi od 21. do zaključno 27. veljače 2019. god. do 20 sati. Nakon obavljenog upisa na studomatu odabir se u pravilu možete obaviti slijedeći dan.

 

Studenti koji ne izvrše odabir seminara/vježbi u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare/vježbe prema slobodnim mjestima.

 

Studenti koji u 2017/18. akad.god. nisu izvršili obveze iz dodijeljenih seminara/vježbi dužni su izvršiti odabir seminara u skladu s obavljenim upisom i obavijestima za upis seminara/vježbi.

Studenti koji su upisali Napredni seminar desetog semestra – diplomski rad prvi puta u ljetnom semestru 2018/19. akad. god. mentore odabiru u istoj aplikaciji od 21. do 27. veljače 2019. Studenti kojima su mentori dodijeljeni pri prijašnjim upisima ne obavljaju predodabir mentora.

Prednost pri odabiru seminara/vježbi u ljetnom semestru imaju studenti koji su upisali tri ili dva predmeta u semestru te koji su izvršili odabir putem aplikacije, u skladu s rang listom uspješnosti. Studenti koji su upisali jedan predmet, u slučaju nemogućnosti dodijele seminara/vježbi prema slobodnim kvotama i u skladu s rang listom uspješnosti bit će dužni izmijeniti upisani predmet kako bi im se seminari/vježbe dodijelile (prema obavijestima na internet stranicama koje će biti objavljene naknadno).

Obavijesti o rasporedu na određeni seminar/vježbe/mentora studenti će primiti na e-mail adresu AAI korisničkog računa ili raspored mogu pogledati u aplikaciji za odabir na Internet stranici od 3. ožujka. Rasporedi studenata na pojedine seminare/vježbe i početak predavanja objaviti će se i na Internet stranicama katedri.

Danijel Relković
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana