OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij
EU FP7 projekt WILCO - Welfare...

 

 

 

Konferencijom u Bruxellesu 31.01.2014. završio je naš trogodišnji FP7 WILCO projekt. Welfare innovations at the local level in favour of cohesion. WILCO FP7 projekt je pokušao istraživanjem socijalnih inovacija, karakteristika njihovog nastanka i održivosti u kontekstu urbanih socijalnih sustava dati zamah njihovom razvoju.

 

Ciljevi projekta su bili:

 

  a.. identificirati inovativne prakse u europskim gradovima te faktore njihovog pojavljivanja i širenja

  b.. analizirati ih u kontekstu sadašnjih socijalnih problema i urbanih politika

  c.. sačiniti preporuke za poticanje lokalnih socijalnih inovacija

 

Inovacije su analizirane u 20 gradova (među njima Zagreb i Varaždin), u područjima: skrbi za djecu, stanovanju i zapošljavanju te skupine: mladi nezaposleni, samohrane majke i migranti.

 

U okviru projekta napravljeno je:

 

  a.. 60 istraživačkih izvješća o gradovima

  b.. 4 komparativna istraživačka izvješća

  c.. 3 radna članka

  d.. 2 knjige, jedna u tisku, jedna u pripremi

  e.. jedna e-knjiga (primjeri 77 inovacija)

  f.. 3 video dokumentarna uratka

 

Zainteresirani mogu vidjeti rezultate ovog projekta na http://www.wilcoproject.eu/

 

Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina.

Katedra za socijalnu politiku

 

Popis obavijesti