Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis polaznika na

 

Sveučilišni specijalistički studij

Građanskopravne i obiteljskopravna znanost

 

Na studije se može upisati:

 

-              osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij

-              osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

 

Nastava započinje u zimskom semestru akademske godine 2023/2024.

 

 Studij traje četiri semestra, školarina iznosi 1.128,14 EUR ( 8.500,00 HRK) po semestru.

 

Prijave se primaju do 1. rujna  2023. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg Republike Hrvatske 3

10000 Zagreb

(Natječaj- upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost)

                       

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 

-           životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti

-           diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima studija i ostvarenim ocjenama s izračunatim prosjekom ocjena;

-   potvrdu / izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može   koristiti stranom literaturom;

 

Svi podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

 

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici:

 

 https://www.pravo.unizg.hr/specijalisticki/GPOP

 

Predavanja se održavaju radnim petak popodne - subota prijepodne.

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: jasmin.mujinovic@pravo.hr ili pozivom na broj telefona 01/4895608.


Obavijesti