Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika 
na poslijediplomski specijalistički studij

Javno pravo i javna uprava 

 

Studij se izvodi u trajanju od tri semestra. Na studij se ima pravo upisati:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
- osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. 
 

Prijave se primaju do 15. ožujka 2022. na adresu:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14  
(Za natječaj specijalistički studij Javno pravo i javna uprava)


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
- potvrde / izjavu o znanju jezika 

 

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.unizg.hr

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr.