Obavijesti
Donesen je Program rada Studentskog zbora za ak. g. 2017./2018. 
Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas da je otvoren javni poziv za studentskog pravobranitelja/pravobraniteljicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prijaviti se mogu svi studenti Pravnog fakulteta, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Pravilnik o radu i izboru Studentskog pravobranitelja PFZG)  Za studentskog pravobranitelja mogu se kandidirati studenti koji su u posljednje dvije godine studija stekli minimalno 60 ECTS bodova kao i studenti koji studiraju kraće od dvije godine. Molimo sve zainteresirane da svoje kandidature pošalju na e-mail: szpfzg@gmail.com zaključno sa 20. travnja 2018. g. do 12:00 sati.   Prijava treba sadržavati: Životopis Motivacijsko pismo Plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana vjerodostojnu ispravu o stečenih 60 ECTS bodova u zadnje 2 godine ili Potvrda o upisu na fakultet (za studente koji studiraju kraće od dvije godine)   Kandidati koji podnesu potpune i pravovremene kandidature će imati intervju na sjednici Studentskog zbora u zadnjem tjednu travnja 2018., a odmah nakon toga će tajnim glasovanjem biti odabrana osoba koja će obnašati ovu funkciju u razdoblju svibanj 2018. – svibanj 2019.
/_news/20853/Rezultati izbora za SZPF.pdf