prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc.
Aleksandra Korać Graovac

 • rođena 1965. u Zagrebu
 • diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1988. godine
 • nagrada Rektora Sveučilišta 1986. godine za rad "Određivanje osobnih odnosa roditelja i djece nakon razvoda braka"
 • od travnja 1988. – 1989. obavljala pripravničku praksu na Općinskom sudu u Zagrebu kao volonter-vježbenik
 • od prosinca 1988. godine zaposlenica (u suradničkim i nastavnim zvanjima) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na  Katedri za obiteljsko pravo
 • magistrirala  1992. godine temom "Načelo otvorenog pravosuđenja" na Postdiplomskom studiju iz privrednog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • doktorirala 1996. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom «Obiteljskopravni instituti u presudama Europskog suda za prava čovjeka»

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Family Protection in Croatia

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Legal Development of Non-Marital Union in Croatia

Korać Graovac, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Obiteljsko pravo

Hrabar, Dubravka ; Hlača, Nenad ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena ; Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Udžbenik, 2021.

Presuda u predmetu A. K. i L. protiv Hrvatske

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu Mikulić protiv Hrvatske

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu A. K. i L. protiv Hrvatske

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Odluka o dopuštenosti u predmetu C i D protiv Hrvatske

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Obiteljsko pravo i matičarstvo

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Udžbenik, 2019.

Materijalna odgovorost za povrede prava i dužnosti iz obiteljskopravnih odnosa?

Korać Graovac, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup - Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa"

Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag – kako zaštititi prava djece i roditelja

Korać Graovac, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Uzdržavanje kao sredstvo ostvarenja prava djeteta na životni standard

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Family Forms and Parenthood in Croatia

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu

Korać Graovac, Aleksandra
Stručni radovi, 2015.

Europsko obiteljsko procesno pravo

Župan, Mirela ; Medić, Ines ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena
, 2015.

Vodič za ostvarivanje prava djeteta na informacije, izražavanje mišljenja, zastupnika i prilagođen postupak u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Rajhvan Bulat, Linda ; Eterović, Ivana
, 2015.

Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje koja su žrtve trgovanja ljudima

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kroatien

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava

Korać Graovac, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2013.

Suvremeni pristup transseksualnosti

Korać Graovac, Aleksandra
Priručnik, 2013.

Europsko obiteljsko pravo


Uredničke knjige, 2013.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2013.

Zajednička roditeljska skrb u praksi Europskog suda za ljudska prava - slučaj Zaunegger v. Germany

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Europska uredba o uzdržavanju

Korać Graovac, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu - Aktualna pitanja

Pravo djeteta da bude saslušano - Opći komentar br. 12 Odbora za prava djeteta (2009.)

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti- zakonodavna rješenja i kako prema boljoj primjeni

Korać Graovac, Aleksandra ; Milas Klarić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2012.

Dobrovoljni smještaj u psihijatrijsku ustanovu: smjernice za dobrovolnji smještaj bez pristanka osobe s duševnim smetnjama

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama

Korać Graovac, Aleksandra ; Čulo, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Prava djece i obitelj danas

Korać Graovac, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europska konvencija o posvojenju djece (revidirana)

Korać Graovac, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2009.

Pros and Cons: Family Policy and Legislative Dilemmas in Regulating De Facto Unions

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2008.

Obiteljskopravna zaštita osobnih interesa djece prije izdvajanja iz obitelji: prava djece - odgovornosti i prava roditelja

Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2008.

Naknade za uzdržavanje - precizno utvrđene

Korać Graovac, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Neka pitanja ostvarenja prava na obiteljskopravno uzdržavanje s međunarodnim elementom

Korać Graovac, Aleksandra ; Klasiček, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2007.

Obiteljsko pravo (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac Aleksandra
Ostalo, 2007.

Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Uvod u obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Internationales Ehe – und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht – Kroatien

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2006.

Obiteljsko posredovanje - prilog alternativnom rješavanju obiteljskih sporova

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Zastupanje djece u sklapanju pravnih poslova - teorijsko promišljanje i primjer iz bankarskog poslovanja

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Pravno uređenje istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2004.

Prilagodba djelatnosti centara za socijalnu srkb novom obiteljskom zakonodavstvu, osobito posredovanju

Korać, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Prvi simpozij socijalnih radnika

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2004.

Posebnosti parničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Posvojenje u novopredloženom obiteljskom zakonodavstvu

Korać, Aleksandra
Stručni radovi, 2003.

Mikulic v. Croatia, ECHR, 7. veljače 2002. - pouke jednog slučaja

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2003.

Posvojenje - napokon jedinstven oblik

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2003.

Uzdržavanje i imovinski odnosi - promjene i tumačenje

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2003.

Matija Berljak: Kanonski oblik ženidbe ; povijesni razvoj - Zakonik kanonskog prava / 1983.

Korać, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Obiteljskopravni aspekti nacionalne obiteljske politike

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2003.

Posebnosti parničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom

Korać Graovac, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Obiteljsko pravo s matičarstvom

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2003.

Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja - istraživanje iskustva iz prakse

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Autorske knjige, 2003.

Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2002.

Izbjegavanje medicinskog vještačenja i razumni rok u paternitetskim sporovima

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Komentar Obiteljskog zakona, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2002.

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Hrabar, Dubravka, Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2001.

Pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji u Hrvatskoj

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2001.

Obiteljskopravna zaštita žena u RH

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2000.

Skrbništvo

Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 1999.

Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Obiteljskopravna zaštita djece koja su ostala bez roditeljske skrbi

Korać, Aleksandra
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1999.
Obitelj u suvremenom društvu

Draft of the Croatian Act on Medically Assisted Procreation - Balancing Procreative Rights

Korać, Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Komentar Obiteljskog zakona

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 1999.

Uvod u obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Korać, Aleksandra ; Hrabar, Dubravka ; Bakarić - Abramović, Ana
Autorske knjige, 1998.

Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka

Korać, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Novo obiteljsko zakonodavstvo - Prikaz Nacrta prijedloga zakona o obiteljskim odnosma

Korać Graovac, Aleksandra
Stručni radovi, 1997.

Profesionalni interesi i članstva

 • vanjska članica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora
 • članica Savjetodavnog vijeća Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade
 • članica radne skupine pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske za izradu Zakona o životnom partnerstvo osoba istog spola (istupila 2013.)
 • članica Znanstvenog odbora Akademije pravnih znanosti
 • članica stalnog Odbora za društveno-humanističke znanosti Hrvatske zaklade za znanost