izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
izv. prof. dr. sc.
Anica Čulo Margaletić

Rođena 1981. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu i srednju školu (opću gimnaziju). 2004. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Tijekom studija primila je nekoliko nagrada kao izvrstan student (Dekanova nagrada 2002., te Rektorova nagrada 2002. i 2003.), a dvije akademske godine bila je stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Po završetku studija zaposlila se najprije kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima, a od veljače 2006. kao asistentica na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri za obiteljsko pravo. Iste godine upisala je poslijediplomski sveučilišni studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku  2012. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“ (mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar), te je u travnju 2012. stekla status više asistentice. U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana 2014. godine. Završila pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Sudjelovala u izvođenju nastave na doktorskom studiju Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Prava djece, te Poslijediplomskom specijalističkom studiju Obiteljska medijacija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo, Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji, te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.  Kao istraživač sudjelovala je na projektu Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom tržištu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te  na projektu SUNICOP – 'Strenghtening University Cooperation Osijek-Pecs' (u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Obiteljsko pravo

Hrabar, Dubravka ; Hlača, Nenad ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena ; Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Udžbenik, 2021.

Presuda u predmetu M. i M. protiv Hrvatske

Čulo Margaletić, Anica
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske

Čulo Margaletić, Anica
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu X. protiv Hrvatske

Čulo Margaletić, Anica
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu A i B protiv Hrvatske

Čulo Margaletić, Anica
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presumption of motherhood on the crossroad of surrogacy arrangements in EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Challenges of Family Mediation

Čulo Margaletić, Anica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Međunarodna tripartitna naučna konferencija "Prednosti alternativnog rješavanja sporova"

FROM PROTECTION TO AUTONOMY AND SUPPORT – CHALLENGES OF COMPLIANCE WITH THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES STANDARDS

Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018

The Role of Lawyers in Family Law Disputes

Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Parents with Mental Disabilities and Protection of the Child's Interest

Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts

Prikaz knjige:Dubravka Hrabar, Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive, Zagreb, 2018.

Čulo Margaletić, Anica
Drugi radovi u časopisima, 2018.

Child-friendly family mediation

Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017

Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pavić, Marina ; Šimović, Ivan ; Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

CHILD-FRIENDLY SOCIAL SERVICES – FOCUS ON THE CHILD'S RIGHTS

Čulo Margaletić, Anica
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference

Prava djeteta u obiteljskoj medijaciji

Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa

Čulo Margaletić, Anica
Autorske knjige, 2014.

Novine iz prakse Europskog suda za ljudska prava

Čulo Margaletić, Anica
Poglavlja u knjigama, 2014.

Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa

Čulo Margaletić, Anica
Doktorske disertacije, 2012.

Medijacija u obiteljskim i radnim sporovima

Čulo Margaletić, Anica ; Kajtár, Edit
Poglavlja u knjigama, 2012.

Mediation in Family and Labour Law Conflicts

Čulo Margaletić, Anica ; Kájtar, Edit
Poglavlja u knjigama, 2012.

Prikaz IV. znanstveno-stručnog skupa "Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za zaštitu djece 1996."

Čulo Margaletić, Anica
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Prikaz IV. znanstveno-stručnog skupa "Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za zaštitu djece 1996."

Čulo Margaletić, Anica
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama

Korać Graovac, Aleksandra ; Čulo, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Valjanost bračnog ugovora

Čulo, Anica ; Radina, Ana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu

Čulo, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Zaštita i ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u hrvatskom obiteljskom pravu

Čulo, Anica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Pravo djeteta pacijenta na informirani pristanak

Čulo, Anica
Poglavlja u knjigama, 2009.

Nasljedno pravo izvanbračnog druga

Belaj, Vlado ; Čulo, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Povijest zaposlenja

Od 2005. do 2006. godine radila kao sudačka vježbenica na Općinskom sudu u Vinkovcima. Od 2006. godine zaposlena kao asistentica, od 2012. kao viša asistentica, te od 2014. kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od studenog 2014. zaposlena kao docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Portfoliji Djelatnika

Više

Edukacija

Kontakt

Zavod/služba: