izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak
izv. prof. dr. sc.
Barbara Preložnjak

Rođena je 1980. godine u Zagrebu. Nakon završene I. gimnazije, upisala je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2003. diplomirala i upisala Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na kojem je 2009. magistrirala. Godine 2013. stekla je doktorat znanosti s disertacijom „Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći“.

Od 2003. do 2004. odradila je pripravnički staž na Općinskom sudu u Zagrebu, a od 2005. odradila je pripravnički staž na Županijskom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit je položila 2007. 

Od 2009. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvene novakinje-asistentice na znanstveno-istraživačkom projektu Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, šifra projekta: 066-0661428-1303; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šimonović) pri Katedri za opću teoriju prava i države, a od svibnja 2013. u suradničkom zvanju znanstvene novakinje-više asistentice. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 15. listopada 2015., dok je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za teoriju prava izabrana 4. svibnja 2016. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 22. travnja 2021., dok je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Katedri za obiteljsko pravo izabrana 9. rujna 2021. godine. 

Upisana je u upisnik znanstvenika pod matičnim brojem 300953. 

Sudjelovala je kao istraživačica na međunarodnim znanstvenim projektima Jean Monnet Chair “Introducing new courses and increasing the impact of teaching in the area of European Business Law, EC Competition Law and Internal Market Law for Croatian graduate and undergraduate students” (2008.-2009.), “Acces2Justice4All: Clinical legal education – Supporting the access to justice in SEE”, Europa-Institut of Saarland Univeristy / South East European Law School Network / Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2018.), Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost (Transformation of Civil Justice under the Influence of Global and Regional Integration Processes. Unity and Diversity) (2014.-2018.) i nacionalnom projektu „Novi hrvatski pravni sustav“ Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014.-2019.). U 2019. bila je suradnica prijave COST projekta ( Quality of Legislation (QL), Proposal Reference: OC-2020-1-24990; voditelj projekta: Prof.dr.sc. Giovanni Battista Ratti) Modernising European Legal Education – MELE, Erasmus+ Strategic Partnership, br. 2020-1-DE01-KA203-005715 (2020.-), „Legal Clinics in Service of Vulnerable Groups: Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education - ENEMLOS“, Erasmus+ Capacity Building, br. 610449-EPP-12019-1-MEEPPKA2-CBHE-JP (2019. -), te na nacionalnom projektu "Presude Europskog suda za ljudska prava o mjerama za zaštitu dobrobiti djeteta" Pravni fakultet (Katedra za obiteljsko pravo) Sveučilište u Zagrebu (2021.-2023).

 

Autorica je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim publikacijama (https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24117).

 

Izlagala je na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih konferencija. Dobitnica je nagrade „Outstanding speaker“ koju je osvojila 2019. godine na konferenciji u Beču (SGEM Vienna) za znanstveni rad „Limitation of Parental Autonomy and Its Justification in the Case of Immediate Medical Intervention” izložen u sekciji radova iz područja pravnih znanosti.

 

Od 2017. godine do danas članica je uredništva časopisa Open Journal for Legal Studies, a od 2018. godine do danas članica je uredništva časopisa Zagrebačka pravna revija. Od 2022. članica je uredništva Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

 

Članica je strukovnih udruga i to Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International Society of Family Law) (2022.-) i Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2022.-).

 

Od 2005. do 2009. godine bila je članicom radne skupine za Poglavlje 7. pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ministarstvo pravosuđa imenovalo ju je 2012., zajedno s prof. dr. sc. Alanom Uzelcem, članicom radne skupine za izradu prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Također, od 2018. do 2021. bila je članicom Povjerenstva za besplatnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravosuđa.

Udana je i majka dvoje djece. 

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Šafranko, Zvonimir, Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Poljanec, Kristijan
Udžbenik, 2022.

Impact of COVID crisis on child’s right to education

Preložnjak, Barbara
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2021 – The future of the EU in and after the pandemic (ECLIC 2021)

Applying Rawls' theory of justice to Clinical Legal Education in the Republic of Croatia

Madhloom, Omar ; Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2021.

Does Clinical Legal Education Can Help Society to Have Well-Ordered Legal Aid System? – (Re)- Interpretation of Rawls’s "Thought Experiment" in Law Clinics

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
7th SWS International Scientific Conference on Arts And Humanities (ISCAH 2020)

Is it Legitimate to Limit the Procreative Right?

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Modern Challenges in the Implementation of the Child’s Right to Know His Origin

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
ECLIC International Scientific Conference: EU 2020 – lessons from the past and solutions for the future (ECLIC 2020)

Budućnost besplatne pravne pomoći: otvorena pitanja i perspektive daljnjeg razvoja

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

The Nature of Parental Autonomy and Justification of its Limitation in Case of Immediate Medical Intervention

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Social Justice and Childhood Vaccine Injuries

Šimović, I. ; Preložnjak, B.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

LIMITATION OF PARENTAL AUTONOMY AND ITS JUSTIFICATION IN CASE OF IMMEDIATE MEDICAL INTERVENTION

Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

Presumption of motherhood on the crossroad of surrogacy arrangements in EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

European experiences and Croatian perspectives of compensation programs in case of childhood vaccine injury

Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Moral Responsibility of State in Case of Vaccine Health Impairment

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Revision of the Posted Workers Directive - Is There Equality of Opportunity for Posted Workers?

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
31st International Scientific Conference on Economic and Social Development: "Legal Challenges of Modern World"

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2018.

Legal Personality of Robots and Its Impact Rules

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Challenges of Regulation for Games of Chance – the Gambler Takes It All

Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)

Clinical Legal Education Between the Legal Labor Market Demands and the Need to Contibute to Society

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
6th ENCLE Conference: Clinical Legal Education: Innovating Legal Education In Europe

What is Clinical Legal Education?

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Clinical Legal Education in Western Balkans

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Grubišić, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zastupanje u modernim sustavima besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI: Povijest i suvremenost

Jednakost i pravo na zdravstvenu zaštitu

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
World Bioethics Day 2017: Equality, Justice and Equity’

Impact of Cuts to Legal Aid - Comparative View and Economic Prospects

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Ima li Hrvatska dobro uređen sustav besplatne pravne pomoći?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Transformation of civil justice in Croatia and region: In memoriam Srećko Zuglia (1888 - 1969)

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko Zvonimir ; Poljanec, Kristijan
Udžbenik, 2016.

Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njezina primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

O državi i pravnom sustavu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Financial Challenges of Clinical Legal Education in Legal Aid Reform. Example from Zagreb Law Clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Arbitration and Court Litigation: Cross‐Fertilization or Complementarity? "

The financial challenges of clinical legal education: an example from a Zagreb law clinic

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Discouraging Unnecessary Litigation through the New Croatian Legal Aid System and Law Clinics

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Poglavlja u knjigama, 2016.

Besplatno informiranje i savjetovanje kao pretpostavka pristupa pravosuđu. Evaluacija uređenja u Hrvatskoj iz komparativne perspektive.

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Kliničko obrazovanje na studiju prava i potrebe tržišta rada: treba li nam obvezno kliničko pravno obrazovanje?

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

A New Focus for Croatian Legal Aid System: encouraging early resolution and discouraging unnecessary litigation

Preložnjak, Barbara ; Brozović, Juraj
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies Private Justice in Service of Public Goals? Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal

Liberalne teorije pravednosti i sustavi besplatne pravne pomoći

Preložnjak, Barbara
Doktorske disertacije, 2013.

Clinical legal education in Croatia-from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći – Zašto se ZBPP mora promijeniti?

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Besplatna pravna pomoć-pravo ili iluzija?

Poznavanje, razumijevanje i stavovi hrvatskih sudaca o europskom i međunarodnom pravu

Preložnjak, Barbara
Poglavlja u knjigama, 2012.

Clinical legal education in Croatia – from providing legal assistance to the poor to practical education of students

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
10th International Journal of Clinical Legal Education Conference

The Development of Legal Aid Systems in the Western Balkans. A Study of Controversial Reforms in Croatia and Serbia

Uzelac, Alan ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Corrective and Distributive Justice as Normative Faundations of Croatian Tort Law

Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International Graduate Legal Research Conference, King's College, University of London, London, UK

Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog za investicijske fondove

Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uvod u trgovačko pravo

Horak, Hana ; Dumančić, Kosjenka ; Preložnjak, Barbara ; Šafranko, Zvonimir
Autorske knjige, 2011.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Truth and Efficiency in Civil Proceedings"

Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011.

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Reforma sustava besplatne pravne pomoći – budućnost pravnog savjetovanja? (Reform of legal aid system – the future of legal advice?)

Pravno uređenje instituta besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj s osvrtom na zakonska rješenja post-jugoslavenskih država

Preložnjak, Barbara ; Šago, Dinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prilozi unifikaciji europskog ugovornog prava

Mlikotin Tomić, Deša ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Ugovor o osiguranju života vezan za investicijske fondove

Barbara Preložnjak
Magistarski radovi, 2009.

Mjesna nadležnost za suđenje u sporu za naknadu štete zbog isplate osigurane svote po polici osiguranja

Preložnjak, Barbara
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Izabrani projekti

Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Šifra projekta:6988

Vrsta projekta: Hrvatska zaklada za znanost, znanstveni projekt

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Alan Uzelac

 

Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u RH
Šifra projekta: 066-0661428-1303
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, znanstveni projekt
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šimonović