Biserka Salar
Biserka Salar

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 303
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 7/I, Tajništvo
Katedra/služba:
Tajnica ureda tajnika - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica