prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
prof. dr. sc.
Branka Sladović-Franz

Branka SladovićFranz rođena je 12. prosinca 1971. u Garešnici. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje u kulturi u Zagrebu, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  diplomirala je socijalni rad 1994. godine. Magistrirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Socijalna psihijatrija, s radom “Stavovi stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece”. Doktorsku disertaciju “Psihosocijalni razvoj zlostavljane djece smještene u ustanovu socijalne skrbi”obranila je 2002. godine. Od siječnja do travnja 1997. godine bila je gost-predavač na WoodbrookeCollegeu, Birmingham, U.K., na internacionalnom treningu “Rad sa sukobima”. Od 1995. godine zaposlena je na Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao znanstveni novak a sada u zvanju redovitog profesora na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada. Nositeljica je kolegija  Interpersonalna komunikacija, Rješavanje sukoba i Socijalna skrb za djecu na preddiplomskom studiju socijalnog rada, sunositeljica kolegija Odabrana područja socijalnog rada  na diplomskom studiju socijalnog rada gdje predaje područje Socijalni rad s djecom. Na poslijediplomskom studiju iz Psihosocijalnog rada nositeljica je kolegija Medijacija i socijalni rad i Djeca u skrbi (kojeg predaje i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Prava djece). Nositeljica je kolegija Obiteljska medijacija, Medijacija razvoda  i Djeca u medijaciji na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Obiteljske medijacije.  Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz Obiteljske medijacije. Bila je mentor 50 diplomskih i završnih radova na studiju socijalnog rada i jedne doktorske disertacije, jednog znanstvenog magistarskog rada i jednog završnog specijalističkog rada. Sudjelovala je u nizu znanstveno-stručnih konferencija, od toga 17 međunarodnih. Samostalno ili u koautorstvu objavila je preko 40 radova u znanstvenim i stručnim časopisima i knjigama s recenzijama te tri knjige - monografija „Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima“, sveučilišni udžbenik - „Interpersonalna komunikacija za socijalne radnike“ i priručnik „Individualno planiranje za dijete u udomiteljskoj obitelji“. Sudjelovala je u sljedećim znanstveno-istraživačkim projektima: „Socijalni rad i socijalna politika u Republici Hrvatskoj“ (1995. -1998.),  „Psihosocijalni aspekti zlostavljanja i zanemarivanja djece“ (1998. – 2000.), „Mogućnosti unapređenja skrbi za djecu u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima“ (1999.- 2006.) „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“ (2002. – 2006.) gdje je bila voditeljica podprojekta „Evaluacijsko istraživanje mjera zaštite djece čiji je razvoj ugrožen u obitelji“ i „Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske“ (2007. – 2012.). Recenzirala je niz radova za domaće i strane časopise i knjige. Dobitnica je godišnje nagrade Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad u području društvenih znanosti objavljen u akademskoj godini 1998/99. Voditeljica je istraživačkog projekta „Izazovi studiranja i potpore studentima odraslima u javnoj skrbi“ i sudjeluje kao istraživač u projektu UNICEF-a „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“.Bavi se supervizijom psihosocijalnog rada i obiteljske medijacije te edukacijom stručnjaka socijalne skrbi u području zaštite djece i rješavanju obiteljskih sukoba. Predsjednica je Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju, a aktivna je  članica i  Hrvatskog društva socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Članica je uredništva Ljetopisa socijalnog rada od 2004. godine. 

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1994

Godina magistriranja: 1998

Godina doktoriranja: 2002

Na katedri od: 1995

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 822 Telefon kućni:
822
Adresa:
Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Specifičnosti supervizije obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

EDUKATIVNA SUPERVIZIJA OBITELJSKIH MEDIJATORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Sladović Franz, Branka
Završni radovi, 2020.

AKTUALNI IZAZOVI ALTERNATIVNE SKBI ZA DJECU

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
„Suvremeni pristupi obitelji u socijalnoj skrbi"

Procjena i uparivanje posvojitelja i djeteta

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2019.

Organizacija socijalne skrbi za djecu u Hrvatskoj

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Supporting Family Changes by teaching and practising Family Mediation in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
International Congress „Da un legame all'altro- le transforamazioni resilienti dei rapporti.“, Sapienza-Univesity of Rome,

Prikaz edukacije, iskustva i potpore razvoju obiteljske medijacije kao psihosocijalne intervencije

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Iskustvo beskućništva mladih iz alternativne skrbi

Kasipović, Ivona ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA OBITELJSKE MEDIJACIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Savjetodavni i preventivni rad u zajednici - uloga obiteljskog centra

Specifičnosti supervizije u razvoju programa podrške roditeljima i djeci Rastimo zajedno – i mi

Urbanc, Kristina ; Pećnik, Ninoslava ; Sladović Franz, Branka ; Matić, Višnja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
IX. Konferencija socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“

Students’, caretakers’ and decision-makers’ perception of support in higher education for students with in-care experience

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Edukativna supervizija medijatora roditeljskih sporova

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina ; Urbanc, Kristina ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
4. hrvatska konferencija o superviziji Supervizija za suvremene prakse

Tranzicija u odraslo doba djece i mladih iz alternativne skrbi

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
„Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“

Education for Family Mediators: experiences from postgraduate social work study in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
EASSW-UNAFORIS Conference

ZNAČAJ PRAVOVREMENOSTI, TRAJNOSTI I STABILNOSTI

Sladović Franz, Branka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Dijete na čekanju

RAD VODITELJA MJERA STRUČNE POMOĆI S DJETETOM

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
8.konferencija socijalnih radnika "SOcijalni rad u svijetu promjena"

IZAZOVI STUDIRANJA MLADIH ODRASLIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI U HRVATSKOJ

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Analyses of judges' perspective in family mediation – contribution to the development of new modality of work

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja ; Urbanc, Kristina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
Book of Abstracts of ERFCON 2017 - The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences at University of Zagreb,

Resources and challenges of family mediation in Croatia Resources and challenges of family mediation in Croatia

Urbanc, Kristina ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
15th TiSSA TiSSA Plenum Conference

Djeca u alternativnoj skrbi

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Preparation for successful stuyding of care- leavers.

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
33rd FICE Congress and 2ndCYC Conference „Togather towards a better world for children, adolescents and families

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Iskustva s poučavanjem i provedbom obiteljske medijacije iz perspektive praktikuma poslijediplomskog studija Obiteljska medijacija

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO Obitelj u fokusu socijalnog rada

Koncept sigurnosti kao temelj svih intervencija u zaštiti djece

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Individualno planiranje u socijalnom radu s djecom

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Posvojenje (ni)je alternativna skrb

Sladović Franz, Branka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2015.
Kako smo postali obitelj: Posvojenje-dio moje priče

Individualno planiranje u socijalnom radu

Karačić, Štefica ; Kletečki Radović, Marijana ; Krušelj-Gača, Nataša ; Laklija, Maja ; Milas Klarić, Ivana ; Mužinić, Lana ; Rusac, Silvia ; Sladović Franz, Branka ; Urbanc, Kristina
Udžbenik, 2015.

Procjenjivanje razvojnih rizika djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Laklija, Maja
Poglavlja u knjigama, 2015.

Smjernice za izradu plana mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Dean
Poglavlja u knjigama, 2015.

Područja i ciljevi mjera stručne pomoći roditeljima izraženi kao očekivana promjena u ponašanju roditelja

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2015.

Supervizijska podrška u ostvarenju ishoda učenja terenske prakse

Majdak, Marijana ; Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti

Students, care takers and decision makers perception of higher education for students with in-care experience

urbanc, kristina ; sladović franz, branka ; branica, vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
5th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Ljubljana, 22.4. – 24.4.2015.2015

Uvođenje obiteljske medijacije u sustav socijalne skrbi - perspektiva stručnjaka

Breber, Marija ; Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2014.

Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji

Laklija, Maja ; Sladović Franz, Branka
Autorske knjige, 2013.

The relevance and experience of education from the perspective of Croatian youth in-care

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Samoprocjena kompetencija i znanja o obiteljskoj medijaciji stručnjaka socijalne skrbi

Branica, V. ; Sladović Franz, B. ; Ajduković, M.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
6. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA ; Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet

Socijalna podrška hrvatskih studenata s iskustvom odrastanja u javnoj skrbi

Sladović-Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
12th International EUSARF Conference

Rješavanje sukoba o pitanjima starijih osoba: mogućnosti obiteljske medijacije

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
V. međunarodna konferencija socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje : izazovi za socijalni rad

Child Welfare in Croatia: History and Current Position

Branica, Vanja ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Profesionalni razvoj stručnjaka u zaštiti djece: izbor ili obveza

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
5. simpozij socijalnih radnika

Protection of Children's Rights in Family Mediation

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
The First International Congress of Transformative Mediation

Percepcija stručnjaka o očevima u provedbi nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Stručni radovi, 2010.

Osnove interpersonalne komunikacije za socijalne radnike

Sladović Franz, Branka
Ostalo, 2009.

Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Procjenjivanje roditeljskih sposobnosti i izvršavanja roditeljskih zadaća

Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Mogućnosti i izazovi kvalitativnog pristupa u istraživanju skrbi za djecu

Ajduković, Marina ; Kregar Orešković, Klaudija ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Poglavlja u knjigama, 2008.

Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao procesa planiranih pozitivnih promjena u obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djeteta

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2008.

Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Obilježja uloge očeva u socijalnoj skrbi za djecu

Sladović Franz, Branka ; Branica, Vanja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2008.
III. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske

Iskustvo života u dječjem domu: kvalitativna analiza izjava mladih

Sladović Franz, Branka ; Kregar Orešković, Klaudija ; Vejmelka, Lucija
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Rajhvajn, Linda ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Kvalitetne rane intervencije s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom – iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska

Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
III. Simpozij socijalnih radnika "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu"

Childcare in Croatia-Perspectives from a Longitudinal Study

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
IFSW World Conference 2006 Munich

Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Kamenov, Željka ; Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Obilježja obiteljske medijacije

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Behavior and Emotional Problems of Children in Out-of-Home Placement in Croatia

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
Childhoods 2005. Children and Youth in Emerging and Transfoming Societies

Razlozi izdvajanja i obilježja života u primarnoj obitelji djece u javnoj skrbi

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kregar Klaudija
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka socijalne skrbi prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka ; Kamenov, Željka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu

Sladović Franz, Branka ; Ajduković, Marina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Način i uspješnost zadovoljavanja psihosocijalnih potreba djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještene u Domu za djecu obiteljskog tipa "Nuevo futuro"

Racz, Aleksandar ; Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2005.
II. simpozij socijalnih radnika

Petogodišnje praćenje mentalnog zdravlja djece u dječjim domovima i kriteriji njihovog izdvajanja iz obitelji

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
17. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Predictors of behavioural and emotional problems of children placed in children's homes in Croatia

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Odabir izvanobiteljskog smještaja djece ugroženog razvoja u obitelji

Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Mišljenje stručnjaka o izdvajanju djece iz obitelji: Rezultati intervjua

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2004.

Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Residential Care for Children at Risk - Additional Source of Trauma

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
20^th International Society for Traumatic Stress Studies. Annual Meeting

Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima

Sladović Franz, Branka
Autorske knjige, 2003.

Izdvajanje djece iz obitelji kao mjera socijalne skrbi

Sladović Franz, Branka ; Mujkanović, Đenka
Stručni radovi, 2003.

Percepcija socijalne podrške djeci u dječjim domovima i u udomiteljskim obiteljima

Sladović Franz, Branka ; Mujkanović, Đenka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Prevladavanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Razumijevanje sukoba

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Mentalno zdravlje djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima

Ajduković, Marina ; Sladović Franz, Branka.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
XVI. dani Ramira Bujasa. Sažeci priopćenja

Početni intervju s djetetom u slučajevima sumnje na seksualno zlostavljanje

Sladović Franz, Branka
Stručni radovi, 2002.

Psihosocijalni razvoj zlostavljane djece smještene u ustanovu socijalne skrbi

Sladović Franz, Branka
Doktorske disertacije, 2002.

Treatment needs of Abused Children in Residential Care in Croatia

Sladović Franz, Branka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
7th EUSARF Congress 2002, Trondheim, Norway

Spolno zlostavljanje djece

Sladović (Franz), Branka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj(1990-1998)

Sladović (Franz), Branka ; Družić, Olja
Stručni radovi, 2000.

Subjektivni stres u dječjem domu i strategije suočavanja kao činitelji rizika i zaštite za pojavu poremećaja u ponašanju

Sladović (Franz), Branka
Poglavlja u knjigama, 2000.

Profesional Identification in the process of practice teaching in social work education in Croatia

Sladović (Franz), Branka ; Urbanc, Kristina
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2000.
Social Work and Social Development - New Trends in Changing Europe

Neka obilježja života djece u dječjim domovima

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Stavovi hrvatskih stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Struktura stavova stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece

Ajduković, Marina ; Sladović (Franz), Branka ; Buško, Vesna
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Supervizija u Hrvatskoj: Preliminarno ispitivanje stavova i očekivanja socijalnih radnika

Ajduković, Marina ; Potočki, Željka ; Sladović (Franz), Branka
Stručni radovi, 1999.

Stavovi stručnjaka prema seksualnom zlostavljanju djece

Sladović (Franz), Branka
Magistarski radovi, 1998.

Znanje, iskustvo i potrebe stručnjaka u radu sa spolno zlostavljanom djecom

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Potrebe i interesi za posredovanjem u socijalnom radu

Trgovčević, Nada ; Sladović (Franz), Branka
Stručni radovi, 1997.

Evaluacija programa učenja rješavanja sukoba u dječjoj dobi

Sladović (Franz), Branka
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Profesionalni interesi i članstva

Članica Hrvatske udruge socijalnih radnika.

Članica Društva za psihološku pomoć.

Članica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

Članica i predsjednica Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.


Izabrani projekti

Projekt Studija socijalnog rada  „Izazovi studiranja i potpore studentima odraslima u javnoj skrbi“ (The challenges of studying and support to in-carestudents)

Projekt UNICEF-a „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“. (Strengthening capacity of social care system  for implementation and evaluation of child protection interventions done by social welfare agencies)