MODUL 2: PETODNEVNA RADIONICA (20 SATI):
Regulatorni okvir za zaštitu osobnih podataka
Praktična primjena Opće uredbe o zaštiti podataka

 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira program cjeloživotnog obrazovanja u području Opće uredbe o zaštiti podataka (“Opća uredba”). Program se izvodi u trajanju od 20 sati, a polaznici stječu 4 ECTS boda. 

Slobodni termini

- Od 12 do 16. lipnja 2023, svaki dan od 17 do 21 sat, UŽIVO u prostorima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu I ONLINE putem ZOOM aplikacije

 
Kome je namijenjen program?
Naš program razlikuje se od drugih zbog snažnog fokusa na najsloženija praktično relevantna pitanja pravne regulacije zaštite osobnih podataka. O mnogim pitanjima primjene Opće uredbe postoji pouzdana i ujednačena praksa Suda EU, nacionalnih sudova i regulatornih tijela, na koju upućujemo. Isto tako, međutim, polazimo i od  činjenice da se praksa regulatornih tijela i sudova temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka još uvijek izgrađuje, i da u mnogim aspektima primjene Opće uredbe postoji značajna pravna nesigurnost. U takvim okolnostima želimo naše polaznike osnažiti za samostalnu kritičku analizu problema i samostalnu izradu rješenja koja se temelje na ispravnim metodama tumačenja i primjene prava zaštite osobnih podataka.
 
Dosadašnji polaznici našeg programa su:

 • Odvjetnici i odvjetnički vježbenici
 • Pravnici u gospodarstvu, osobito u područjima bankarstva, financija i osiguranja
 • Javni bilježnici
 • Službenici za zaštitu podataka u trgovačkim društvima i javnopravnim tijelima
 • Stručnjaci iz područja informatike i informacijske sigurnosti

 
Fokus na raspravu o praktičnim pitanjima

Kako bismo omogućili kvalitetnu raspravu i razmjenu iskustava, u svakoj pojedinoj radionici moguće je sudjelovanje do najviše 25 polaznika. Polaznici se također potiču da prije radionice dostave do tri pitanja ili problema o kojima posebno žele raspravljati. Ovime omogućavamo polaznicima da kroz profesionalnu raspravu s predavačima i drugim polaznicima dobiju odgovore na pojedina pitanja iz primjene Opće uredbe s kojima se susreću u praksi. Iskustva s do sada održanih radionica pokazuju nam da ovaj format omogućava našim polaznicima rješavanje praktičnih problema s kojima se susreću u svakodnevnom radu, ali i da svi ostali polaznici imaju korist od rasprave o pitanjima s kojima se susreću druge kolegice i kolege.
 
Pisani materijali

Svi polaznici programa dobivaju paket materijala u elektroničkom obliku, koji se sastoji od:

 • Prezentacija korištenih tijekom programa
 • Relevantne prakse Suda EU, sistematizirane po relevantnim temama
 • Odabranih smjernica, preporuka i mišljenja Europskog odbora za zaštitu podataka, sistematiziranih po relevantnim temama
 • Odabrane prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka
 • Preporučene znanstvene i stručne literature
 • Drugih korisnih izvora u elektroničkom obliku

 
Suradnja i nakon završenog programa
Želja nam je i nakon završenog programa ostati u kontaktu s našim polaznicima, međusobno razmjenjivati informacije i komentirati novosti u području prava zaštite osobnih podataka. Polaznici koji su za to zainteresirani mogu se prijaviti na našu mailing listu i Linkedin grupu, putem kojih obavještavamo o novostima u području zaštite osobnih podataka, komentiramo i razmjenjujemo mišljenja.
 
Prvi dan programa (4 sata)

 • Materijalno i teritorijalno polje primjene Opće uredbe; Izuzeća od primjene Opće uredbe; Odnos Opće uredbe prema sektorskim propisima (u području elektroničkih komunikacija, zdravstva, pristupa informacijama, …)
 • Metode za tumačenje i primjenu Opće uredbe
 • Osnovni koncepti: osobni podatak, obrada, ispitanik, voditelj i izvršitelj obrade, primatelj, treća strana, povreda osobnih podataka
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Pravni temelji za obradu osobnih podataka
 • Posebne kategorije osobnih podataka te povezane odredbe provedbenog i sektorskih propisa

 
Drugi dan programa (4 sata)

 • Prava ispitanika i njihova ograničenja
 • Profiliranje ispitanika
 • Provođenje pseudonimizacije i anonimizacije podataka u svrhu boljeg usklađivanja 
 • Organizacijske pretpostavke u praksi
 • Načelo odgovornosti voditelja i izvršitelja obrade

 
Treći dan programa (4 sata)

 • Opće organizacijske obveze koje je potrebno provesti
 • Tehničke mjere koje se koriste za usklađivanje s Općom uredbom
 • Izrada evidencije aktivnosti obrade
 • Povreda osobnih podataka - obavještavanje nadležnog tijela
 • Provođenje procjene učinka na zaštitu podataka (DPIA)

 
Četvrti dan programa (4 sata)

 • Službenik za zaštitu podataka
 • Suradnja s nadzornim tijelom
 • Mjere i kazne nadzornog tijela
 • Dokazivanje usklađenosti
 • Odobreni kodeksi ponašanja i certificiranje

 
Peti dan programa (4 sata)

 • Odgovornost prema Općoj uredbi
 • Pravo na naknadu štete
 • Kolektivna zaštita prava
 • Odgovorne strane
 • Završna rasprava sa svim sudionicima