O edukaciji

 

Javnonabavnim direktivama i Zakonom o javnoj nabavi propisani su obvezni i fakultativni razlozi za isključenje gospodarskih subjekata iz postupaka javne nabave. Obveznim razlozima za isključenje naručiteljima se izričito nalaže u kojim točno i taksativno navedenim situacijama moraju isključiti gospodarske subjekte. Ipak, fakultativni razlozi za isključenje u praksi predstavljaju veći problem, budući da omogućavaju naručiteljima da diskrecijski odluče hoće li isključiti pojedinog gospodarskog subjekta. Upravo ta (uvjetno rečeno) sloboda u postupanju naručitelja može biti izvor određenih nedoumica, te mislimo kako na ovoj edukaciji možemo odgovoriti na niz pitanja koji se pojavljuju u praksi.

Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnje iskustvo organiziranja edukacija iz fakultetskog programa cjeloživotnog obrazovanja, u sklopu kojeg organizira i ovu edukaciju iz izmjena ugovora o javnoj nabavi. Posebno nam je drago da ovu, ali i čitav niz budućih edukacija organiziramo u suradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Predavači su članovi Katedre za Upravno pravo i DKOM-a sa širokim kompetencijama u javnoj nabavi. Ovakav spoj znanstvenog i praktičnog pristupa osigurava sagledavanje ključnih pitanja izmjene ugovora o javnoj nabavi iz više različitih gledišta.

Ovo nije još jedna od edukacija koje se obavljaju po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi stjecanja certifikata iz područja javne nabave. Pohađanjem ove edukacije (te polaganjem ispita ili pisanjem rada) polaznik stječe potvrdu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dva ECTS boda, koji će se moći priznati kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Edukacija će se održati 28. 2. i 1.3. 2022. od 16 do 20h (ukupno 10 školskih sati). Cijena edukacije je 1.750,00 kn.

Detaljne informacije o satnici, nastavnim cjelinama, predavačima i načinu prijave možete vidjeti u zasebnim rubrikama.

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti gospodinu Jasminu Mujinoviću: jasmin.mujinović@pravo.hr