Edukacija "Primjena načela u postupcima javne nabave"

Temeljna načela su iznimno važan dio svakog (materijalnog i postupovnog) zakona. Tumačenjem i primjenom načela lakše se određuje cilj i svrha svake pojedine odredbe kako ju je zamislio zakonodavac, ali se i mogu popuniti neizbježne pravne praznine koje su prisutne u svakom zakonu. Nažalost, unatoč njihovoj važnosti, u praksi se načela često doživljavaju samo kao općenite proklamacije bez pretjerane praktične važnosti.

Zakonom o javnoj nabavi propisana su temeljna načela primjenjiva u postupcima javne nabave, ali i u žalbenim postupcima pred DKOM-om i upravnim sporovima pred Visokim upravnim sudom. Također, u postupcima javne nabave i žalbenom postupku pred DKOM-om od iznimne važnosti su i načela Zakona o općem upravnom postupku. U ovoj edukaciji želimo ukazati na praktičnu važnost predmetnih načela u svim etapama javnonabavnog postupka, te pokazati kako je prostor za njihovu praktičnu primjenu zaista velik.

Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnje iskustvo organiziranja edukacija iz fakultetskog programa cjeloživotnog obrazovanja, u sklopu kojeg organizira i ovu edukaciju. Posebno nam je drago da ovu, ali i čitav niz budućih edukacija organiziramo u suradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Predavači su članovi Katedre za Upravno pravo i DKOM-a sa širokim kompetencijama u javnoj nabavi. Ovakav spoj znanstvenog i praktičnog pristupa osigurava sagledavanje ključnih pitanja izmjene ugovora o javnoj nabavi iz više različitih gledišta.

Ovo nije jedna od edukacija koje se obavljaju po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi stjecanja certifikata iz područja javne nabave, veći naglasak stavljamo na znanstveni pristup analiziranju teme edukacije te na načine kako su te spoznaje primjenjive u konkretnim postupcima javne nabave.

 

Edukacija će se održati 3. i 4. listopada. 2022. od 15 do 19h  (ukupno 10 školskih sati) u dvorani V, Ćirilometodska 4. Cijena edukacije je 1.750,00 kuna ili 232,26 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,53450.

Detaljne informacije o satnici, nastavnim cjelinama, predavačima i načinu prijave možete vidjeti u zasebnim rubrikama.

 

Za sve ostale informacije možete se obratiti na sljedeći mail: cjelozivotno@pravo.hr