IZRADA I HIJERARHIJA PRAVNIH PROPISA I AKATA:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo je s izvođenjem programa cjeloživotnog učenja/radionice Izrada i hijerarhija pravnih propisa i akata (općih i pojedinačnih) znanstvenih organizacija, radni odnosi, javna nabava, sukob interesa,  zaštita intelektualnog vlasništva, nomotehnika – primjeri dobre i loše prakse

Program će se izvoditi od 14. do 18. lipnja 2021. putem Google Meet-a:

Raspored programa

Obrazac za prijavu

 

Program je namijenjen svim znanstvenim organizacijama (svim visokim učilištima i institutima u RH) te drugim ustanovama koje su dio sustava znanosti i visokog obrazovanja. Također, program je otvoren za sve zainteresirane zaposlenike u sustavu, i nastavno i nenastavno osoblje. U okviru programa bit će, među ostalim, predstavljene i raspravljane teme vezane za postupke javne nabave, zaštitu intelektualnog vlasništva, sprečavanje sukoba interesa, zatim aktualne teme vezane za normiranje radnih odnosa, nomotehniku, hijerarhiju propisa te analizu temeljnih općih akata ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (znanstvenih organizacija), itd.

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati u programu, molimo vas da ispunite obrazac za prijavu i pošaljete na mail gosp. Jasminu Mujinoviću - jasmin.mujinovic@pravo.hr do petka, 11. lipnja 2021.

Program će se izvoditi od 14. do 18. lipnja 2021. online, putem Google Meet-a.

Za sva dodatna pitanja molim vas obratite se na mail ksenija.grubisic@pravo.hr ili marko.sikic@pravo.hr.


Raspored programa

Obrazac za prijavu