PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA:
Program stručnog usavršavanja kao oblika tečaja cjeloživotnog obrazovanja

 

  • Primjena kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje
  • Novi europski okvir za autorsko pravo u znanosti i visokom obrazovanju
  • Izrada standarda zanimanja za tajnike na visokim učilištima i institutima
  • Ishodi učenja
  • Pravna načela
  • Izrada pravnih propisa i akata (općih i pojedinačnih) znanstvenih organizacija – primjeri dobre i loše prakse

Već četvrtu godinu za redom Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno organizira program cjeloživotnog učenja u području visokog obrazovanja i znanosti. U okviru dosadašnjih programa tematizirani su zakoni, gotovo svi propisi doneseni na razini znanstvenih organizacija, propisi doneseni na nacionalnoj razini (ministarstava, agencija, nacionalnih tijela, i sl.), kao i načini normativnog uređenja različitih područja djelovanja znanstvenih organizacija. Neke od tema koja su do sada bile dio programa cjeloživotnog učenja su: izrada općih akata o napredovanju nastavnika i znanstvenika, reguliranje osnovnih i proširenih djelatnosti, opći i pojedinačni akti o osiguravanju kvalitete, ustrojstvo radnih mjesta, javna nabava, pravo na pristup informacija, zaštita intelektualnog vlasništva, itd.) 

Stoga je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio u okviru cjeloživotnog obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju Fakultet pruža u skladu sa svojim Statutom, pružiti stručno usavršavanje u pogledu tumačenja i primjene zakona i drugih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja u temama koje do sada nisu bile predstavljene. Program je namijenjen za sve zainteresirane zaposlenike (nastavne, znanstvene, stručne i nenastavne) na visokim učilištima i institutima koji žele steći znanja i praktične vještine u izradi i u donošenju akata na svojim znanstvenim organizacijama.

Nove teme koje su dio predstojećeg programa obuhvaćaju analizu i prijepore vezane za dosadašnju primjenu Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, novi europski okvir za autorsko pravo u znanosti i visokom obrazovanju, izričita i neizričita pravna načela, ishode učenja prema novoj Metodologiji HKO-a, izradu standarda zanimanja za tajnike u znanstvenim organizacijama.

Jedan dio programa bit će posvećen i analizi svih općih akata znanstvenih organizacija polaznika programa. U skladu s tim, svi zainteresirani polaznici obvezni su nakon prijave dostaviti popis akata na kojima bi željeli raditi u okviru programa a koji se ne nalaze na službenim mrežnim stranicama. Podaci se dostavljaju na mail adresu ksenija.grubisic@pravo.hr

Program će se održavati od 27. do 31. siječnja 2020. U održavanju programa sudjelovat će Katedra za sociologiju, Katedra za upravno pravo,  Katedra za građansko pravo, Katedra za radno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Institut za razvoj obrazovanja, odnosno stručnjaci iz teorije i prakse s namjerom da sastav predavača osigurava sintezu teorije i prakse koja će nedvojbeno ispuniti očekivanja polaznika, ali i predlagatelja Programa.

Svi polaznici koji bi uredno ispunili svoje nastavne obveze o tome će dobiti potvrdu (čl. 53. st. 1. Statuta Fakulteta). Polaznicima koji to žele omogućit će se usmeno polaganje ispita. Također, polaznici će ispit moći položiti i pisanjem eseja, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada. Takvi bi radovi morali biti pozitivno ocijenjeni te usmeno obranjeni. Polaznicima koji će uz izvršenje nastavnih obveze s uspjehom položili i ispit izdat će se svjedodžba o pohađanju nastave te uspjehu na ispitu (čl. 53. st. 2. Statuta Fakulteta).

Nastava će se održavati u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavna grupa neće brojati više od 50 kandidata. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima, od 17-21 sati. Predviđeno trajanje nastave je pet radnih dana, u trajanju od 5 nastavnih sati po danu.

Cijena tečaja po polazniku iznosi 150,00 kuna po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 3.750,00 kuna po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove tečaja, što uključuje nastavne materijale (PP prezentacije i sl.), te izdavanje potvrde o pohađanom programu.

Prijave se zaprimaju do 20. siječnja 2020. na mail adresu jasmin.mujinovic@pravo.hr. Konačan raspored programa ovisi o vašim prijedlozima te će biti objavljen i dostavljen svim polaznicima nakon proteka roka za prijavu.


Obrazac za prijavu

Privremeni raspored programa