RESTRUKTURIRANJE DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU:
Program cjeloživotnog obrazovanja "Restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku"

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu započinje s izvođenjem programa cjeloživotnog obrazovanja pod naslovom Restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku.

Cilj  ovog programa u vidu radionice jest podijeliti iskustva i znanja koja su potrebna za uspješnu izradu stečajnog plana i ostvarivanje ciljeva restrukturiranja dužnika, kako bi stečajni dužnik trgovačko društvo odnosno dužnik pojedinac (primjerice obrtnik) uspješno opstao u gospodarskom životu, kako bi se sačuvala radna mjesta i kako bi se stečajni vjerovnici dužnika u većoj mjeri namirili. Ovim programom želi se doprinijeti osnaženju koncepta stečajnog plana u otvorenom stečajnom postupku i povećati broj uspješnih restrukturiranja i poslovnog ozdravljenja gospodarskih subjekata nad kojima je otvoren stečajni postupak u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na pravovremenost otvaranja takvog postupka.

Navedeni program edukacije namijenjen je stečajnim upraviteljima, sucima, odvjetnicima, revizorima, poreznim savjetnicima, državnim odvjetnicima kako bi osnažili svoje znanje o restrukturiranju stečajnog dužnika i tako uspješnije obavljali svoje profesionalne djelatnosti, ali i svim gospodarstvenicima, uključujući banke i kreditne institucije, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji žele više naučiti o restrukturiranju stečajnog dužnika, kako bi što bolje, bilo kao dužnici bilo kao vjerovnici, zaštitili svoje interese u stečajnom postupku.

Voditeljica programa jest prof. dr. sc. Jasnica Garašić, a pored nje će u izvođenju programa sudjelovati istaknuti profesori trgovačkog, građanskog i građanskog procesnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, suci Trgovačkog suda u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda te Vrhovnog suda Republike Hrvaske, kao i porezni savjetnici.

Program će se izvoditi od 11.-15. studenog 2019. u popodnevnim terminima od 17.00 - 21.00h na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, dvorana V, 3. kat.

Upisnina iznosi 3.250.00 kuna po polazniku.

U prilogu se nalazi sadržaj programa sa svim potrebnim objašnjenjima i dodatnim informacijama, a isto tako i obrazac za prijavu.

Zainteresirani mogu ispunjeni obrazac za prijavu elektronski poslati gospodinu Jasminu Mujinoviću – jasmin.mujinovic@pravo.hr najkasnije do 6. studenog 2019. Predviđeno je 40 mjesta za polaznike. U slučaju većeg broja zainteresiranih, pravo na sudjelovanje u programu odredit će se prema vremenskom redoslijedu zaprimanja elektronske prijave. Za sve potrebne informacije možete se obratiti gospodinu Jasminu Mujinoviću ili prof. dr. sc. Jasnici Garašić – jgarasic@pravo.hr.

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA “RESTRUKTURIRANJE DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU”