SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA PRAVNIKE:
Cjeloživotno obrazovanje u području stranih jezika
On-line tečajevi stranih jezika za pravnike

ON-LINE TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA PRAVNIKE

U zimskom semestru ak. godine 2023./24. Katedra za strane jezike Pravnog fakulteta u Zagrebu u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja održava specijalizirane on-line tečajeve stranih jezika za pravnike. Tečajevima se mogu se pridružiti i djelatnici iz sustava javne uprave te drugi zainteresirani polaznici.

 

Tečajevi u ponudi

Engleski jezik za pravnike

Njemački jezik za pravnike – pripremni (A2)

Njemački jezik za pravnike – napredni (B2/C1)

Francuski jezik za pravnike

Prijava na tečaj

Prijavite se za tečaj on-line na sljedećem linku: https://forms.gle/4HTo3jnsDVUv4zgZA

Rok za prijavu je 9. listopada 2023.  

 

Informacije o terminu održavanja tečajeva 
 
Tečajevi se održavaju jednom tjedno on-line u trajanju od 90 minuta (2 nastavna sata), radnim danom u poslijepodnevnim satima. 

Nastava počinje u tjednu 16. listopada 2023. Konačni raspored tečajeva bit će poznat nakon završetka prijava. 

Cijena i plaćanje tečaja 

Cijena jednog semestra za grupu od 8-10 polaznika (28 nastavnih sati u trajanju od 45 minuta) je 225,00 EUR (1.695,26 HRK, tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK). Školarinu je moguće platiti u dvije rate (125,00 EUR + 100,00 EUR). Prvu ratu potrebno je uplatiti nakon potvrde rasporeda koju ćete dobiti mailom u tjednu nakon isteka roka za prijavu. Drugu ratu treba uplatiti mjesec dana nakon početka tečaja.

Potvrde

Prema članku 53. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici će po završenom programu stručnog usavršavanja dobiti potvrde.

 

 

Za više informacija, pišite nam na strani-jezici@pravo.hr

Rado ćemo razmotriti sve vaše individualne upite i potrebe za znanjem stranog jezika pravne struke.

Katedra za strane jezike
Pravni fakultet
Gundulićeva 10