SUSTAV ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA:
Sustav znanosti i visokog obrazovanja

Povodom stupanja na snagu novih zakona u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 119/22) te Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, 152/22), kao i novih izmjena i dopuna Zakona o radu, znanstvene organizacije nalaze se u zahtjevnom procesu usklađivanja općih akata sa navedenim zakonskim novinama.  

Stoga je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlučio u okviru cjeloživotnog obrazovanja, a unutar nastave za stručno usavršavanje koju pruža u skladu sa Statutom i zakonom, pružiti stručno usavršavanje u pogledu tumačenja i primjene zakona i drugih propisa iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u temama koje se odnose na izradu općih akata temeljem novih zakonskih rješenja. Program je namijenjen za sve zainteresirane zaposlenike (nastavne, znanstvene, stručne i nenastavne) na visokim učilištima i institutima te drugim ustanovama koji žele steći znanja i praktične vještine u izradi i u donošenju akata.

Već šestu godinu za redom Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspješno organizira program cjeloživotnog učenja u području visokog obrazovanja i znanosti. U okviru dosadašnjih programa tematizirani su zakoni, gotovo svi propisi doneseni na nacionalnoj razini (ministarstava, agencija, nacionalnih tijela, i sl.) i na razini znanstvenih organizacija. Neke od tema koja su do sada bile dio programa cjeloživotnog učenja su: hijerarhija propisa, tumačenje pravnih načela, izrada općih akata o napredovanju nastavnika i znanstvenika, reguliranje osnovnih i proširenih djelatnosti, opći i pojedinačni akti o osiguravanju kvalitete, ustrojstvo radnih mjesta, javna nabava, pravo na pristup informacija, zaštita intelektualnog vlasništva, financiranje, itd. 


Program će se održavati od 27. veljače do 3. ožujka 2023. U održavanju programa sudjelovat će Katedra za sociologiju, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost, Katedra za radno i socijalno pravo, Katedra za upravno pravo te Katedra za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Svi polaznici koji uredno ispune svoje nastavne obveze o tome će dobiti potvrdu (čl. 53. st. 1. Statuta Fakulteta). Polaznicima koji to žele omogućit će se usmeno polaganje ispita. Također, polaznici mogu ispit polagati i pisanjem eseja, u skladu s pravilima pisanja znanstvenog rada. Polaznicima koji će uz izvršenje nastavnih obveze s uspjehom položili i ispit izdat će se pored potvrde i svjedodžba o pohađanju nastave te uspjehu na ispitu (čl. 53. st. 2. Statuta Fakulteta).

Nastava će se održavati u dvoranama Pravnog fakulteta (Trg Republike Hrvatske 3) i putem Google Meet-a, ovisno o željama polaznika, u poslijepodnevnim satima od 16 do 20 sati. Predviđeno trajanje nastave je pet radnih dana (od ponedjeljka do petka), u trajanju od 5 nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 25 nastavnih sati (5x5).

Cijena Programa po polazniku iznosi 16 eura po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 400 eura po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove tečaja, što uključuje nastavne materijale (PP prezentacije i sl.), te izdavanje potvrde i/ili svjedodžbe o završenom programu cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 

Za sva dodatna pitanja molim vas obratite se na mail ksenija.grubisic@pravo.hr ili marko.sikic@pravo.hr