KORISTI I RIZICI MODERNIH TEHNOLOGIJA:

Program usmjeren na senzibiliziranje stručnjaka koji rade sa specifičnim skupinama korisnika o koristima i rizicima modernih tehnologija te proširivanje znanja o odgovornom i sigurnom korištenju modernih tehnologija i digitalnog okruženja u radu sa specifičnim skupinama korisnika.

 

Nastava za drugu generaciju održat će se online 9.,10. i 11. studenog, te 13. i 14. prosinca 2022. godine

 

Prijave su otvorene!

 

Program cjeloživotnog obrazovanja Koristi i rizici modernih tehnologija organizira i provodi Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Centrom za sigurniji Internet („Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place“, csi.hr ) u skladu sa misijom koja uključuje aktivnosti na području edukacije stručnjaka. Program cjeloživotnog obrazovanja može biti ponuđen u cijelosti i na engleskom jeziku.


Voditelji

Izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka
Izv. prof. dr. sc. Marko Jurić
Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić

 

Trajanje

Program cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 25 sati.
Program je osmišljen kao visoko informatizirani proces u kojem će polaznici imati priliku koristiti različite oblike e-učenja.
Program cjeloživotnog obrazovanja može biti ponuđen u cijelosti i na engleskom jeziku.

 

ECTS Bodovi

4 ECTS-a
Svi polaznici nakon završenog programa i uredno ispunjenih obveza dobiti će potvrdu o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja.

 

Cijena

Cijena programa iznosi 3000 kuna ili 398,17 eura po fiksnom tečaju konverzije 7,53450.
Za prijavu više sudionika iz iste ustanove, kao i za fizičke osobe koje same financiraju sudjelovanje na programu, moguće je ostvariti popuste.
U cijenu je uključeno sudjelovanje u nastavi i materijali za radionicu (prezentacije, tekstovi), a u slučaju nastave uživo i topli napitak u pauzi.