prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc.
Dubravka Hrabar

Rođena 31. srpnja 1956. godine u Trogiru. Osnovnu školu i Klasičnu gimanziju završila u Zagrebu 1975. godine; na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1979. godine. Poslijediplomski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu upisala 1980. godine,  a  magistrirala 1986. godine s radom “Oblik oporuke u međunarodnom privatnom pravu”.

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Prava djece u porodičnim odnosima” obranila na Pravnom fakultetu u Zagrebu 3. listopada 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Obiteljsko pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnik Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo. Godine 2011. osnovala je i vodi Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1986

Godina doktoriranja: 1991

Na katedri od: 1987

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 537
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Katedra/služba:
Obiteljsko pravo
Konzultacije:

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Bračni ugovori – prošlost, sadašnjost, budućnost

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Prava djece pred suvremenim izazovima – djeca kao cilj ili kao sredstvo?

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Dijete u fokusu – multidisciplinarni pristup

Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
36. tradicionalno savjetovanje - Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Obiteljsko pravo

Hrabar, Dubravka ; Hlača, Nenad ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena ; Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Udžbenik, 2021.

Presude o roditeljskoj skrbi Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske


Uredničke knjige, 2021.

Presuda u predmetu Gluhaković protiv Hrvatske

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu Krušković protiv Hrvatske

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

Die Leihmutterschaft in der Urteilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presude o skrbništvu i lišenju poslovne sposobnosti Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske


Uredničke knjige, 2021.

Presuda u predmetu S. L. i J. L. protiv Hrvatske

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2021.

Postmoderno doba kao predvorje negacije dječjih prava

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Surogatno majčinstvo kao moderan oblik eksploatacije žena i trgovine djecom

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

What is Local and What is Global in the Legal Regulation on Human Reproduction?

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi

Hrabar, Dubravka
Udžbenik, 2019.

Obiteljsko pravo i matičarstvo

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Udžbenik, 2019.

Posredni utjecaj Vijeća Europe na Europsku uniju u svjetlu obiteljskopravnih vrijednosti

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Brak i obitelj pred izazovima suvremenih mijena

Hrabar, Dubravka
Stručni radovi, 2018.

The commandment of law in family law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava

Hrabar, Dubravka ; Gašparić, Asea
Stručni radovi, 2018.

Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive

Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 2018.

Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Pravni položaj maloljetnika u sportu

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zaštita djece u kaznenom postupku u promišljanjima o pravosuđu naklonjenom djeci

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sportsko pravo

Ivančić-Kačer, Blanka ; Čizmić, Jozo ; Bagić, Snježana ; Mintas Hodak, Ljerka ; Mateša, Zlatko ; Bačić, Arsen ; Bačić, Petar ; Perkušić, Ante ; Gliha, Igor ; Crnić, Ivica ; Proso, Maja ; Hrabar, Dubravka ; Momčilović, Hrvoje ; Medić Musa, Ines ; Bilić, Andrijana ; Smokvina, Vanja ; Labar, Boris ; Petrović, Siniša ; Ivkošić, Marko ; Ceronja, Petar ; Mijatović, Nikola ; Curković, Marijan ; Primorac, Zeljka ; Segvić, Saša ; Sokanović, Lucija ; Pajčić, Matko ; Perkušić, Marko
Udžbenik, 2018.

Kontroverze oko Obiteljskog zakona

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Tribina Kluba Pravnika

Pravo na život

Borovečki, Ana ; Orešković, Stjepan ; Babić, Sanja ; Vrčić, Hrvoje ; Hrabar, Dubravka ; Begović, Davor ; Polšek, Darko
Priručnik, 2017.

Bridging the Non-protection of Children's Rights Through the Optional Protocol to the CRC on Communications Procedure and a Future European Court

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Uvod u prava djece

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Obiteljski zakon u svjetlu najnovijih zbivanja

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Tribina Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije

De lege ferenda novopredloženog Obiteljskog zakona

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Pravo na pobačaj – pravne i nepravne dvojbe

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Bridging the Non-protection of Children's Rights through the Third Protocol and a European Court

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
International Conference – 25 Years CRC

Ustanovljenje Europskoga suda za prava djece kao novog doprinosa području slobode, sigurnosti pravde

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

The Establishment of a European Court for the Rights of the Child as a New Contribution to the Area of Freedom, Security and Justice

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

O prijedlogu treba li nam novi Zakon o pravobranitelju za djecu

Hrabar, Dubravka
, 2014.

Opći komentar br. 6 o djeci bez pratnje i razdvojenoj djeci

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kroatien

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice (2010) – family law aspect

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Family Law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Pravna zaštita djece bez pratnje

Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Autorske knjige, 2014.

THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN COURT FOR THE RIGHTS OF THE CHILD AS A NEW CONTRIBUTION TO THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Značenje i implikacije Rješenja Ustavnog suda o Obiteljskom zakonu

Hrabar, Dubravka
Stručni radovi, 2014.

Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus)

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Nova procesna prava djeteta - europski pogled

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Prava djece u Europskoj uniji : pravni okvir

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2013.

Razvoj instituta roditeljske skrbi u hrvatskoj obiteljskopravnoj povijesti

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Podrijetlo djeteta začetog uz medicinski pomognutu oplodnju

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – poseban zastupnik djeteta

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Podrijetlo djeteta začetog uz medicinski pomognutu oplodnju

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

L'autorité parentale après la majorité d'enfant

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The 14th Conference of the International society of family law “Generation solidarities”

O spajanju pučkog pravobranitelja s pravobraniteljem za djecu

Hrabar, Dubravka
Stručni radovi, 2011.

Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Pravni dosezi medicinske oplodnje u Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Potreba organizacijskih promjena radi poboljšanja zaštite prava djece u Republici Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava


Uredničke knjige, 2010.

Manipulacije djecom u postupcima razvoda braka roditelja

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Razvod braka i manipulacija s djecom

Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji - može li ljudsko dostojanstvo biti poveznica prava, medicine i etike?

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Drugi kongres studenata prava i medicine „Pravo i medicina pred izazovima bioetike“

Pravni dosezi medicinske oplodnje u Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2009.

Poništaj braka - prijepori kanonskoga i obiteljskopravnoga pogleda

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2009.

Evaluacija učinaka djelovanja Pravobranitelja za djecu (Mišljenje)

Hrabar, Dubravka
, 2009.

Children's Rights within the Family

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

O potrebi izmjene obiteljskopravnih odredaba u Ustavu Republike Hrvatske

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2007.

Obiteljsko pravo (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac Aleksandra
Ostalo, 2007.

Deontološka prosudba ljudskog dostojanstva u obiteljskom pravu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Sophie Gjidara-Decaix: Precis de droit civil - prikaz

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Ehescheidung, Scheidungsverfahren und Scheidungsfolgen – Länderbericht Kroatien

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Uvod u obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Internationales Ehe – und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht – Kroatien

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2006.

Legal status of cohabitants in Croatia

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2005.

Marginalije uz proturječnosti i pravne praznine pojedinih obiteljskopravnih instituta

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Retroaktivnost i stečena prava prema Obiteljskom zakonu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Pravo djeteta na obiteljski život

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Postojeći zakonski okvir zašite od nasilja u obitelji

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Okrugli stol: Primjena Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Uloga centra za socijalnu skrb u ostvarivanju roditeljske skrbi

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
I. simpozij socijalnih radnika

O opstojnosti teze o Obiteljskom zakonu kao neorganskom zakonu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Načela hrvatskog obiteljskog prava i njihovo zakonsko uobličenje

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2004.

The protection of weaker family members - The ombudsman for children, the same sex unions, family violence and family law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2004.

Uloga centra za socijalnu skrb u ostvarivanju roditeljske skrbi

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Prvi simpozij socijalnih radnika

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2004.

Stavovi studenata medicine i prava o zanimanju liječnika

Bakran, Ivan ; Brajković, Lovorka ; Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Liječnik i javnost. Hrvatski liječnički zbor.

Obiteljsko pravo s matičarstvom

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2003.

Obiteljskopravni osvrt na Zakon o nasljeđivanju

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Što je s podrijetlom djeteta ako "mater non semper certa est"?

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Roditeljska skrb u svjetlu izmijenjene nadležnosti

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja - istraživanje iskustva iz prakse

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Autorske knjige, 2003.

Pravni aspekti humane reprodukcije

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov doprinos promicanju dječjih prava

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2002.

Zastupanje djece i postupovna prava djeteta pred sudskim i upravnim tijelima u obiteljskopravnim stvarima

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Komentar Obiteljskog zakona, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2002.

Status imovine bračnih drugova - neka pitanja i dvojbe

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Fakultativni protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Fakultativni protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Prava djece i HIV/AIDS

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Stručni skup Djeca, mladi i HIV/AIDS

Zanemarivanje i zlostavljanje djece u obitelji - pravni aspekti

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.

Posvojenje. Autor: Jakovac-Lozić, D.

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Obiteljskopravni mehanizmi zaštite djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Očekivane promjene obiteljskog zakonodavstva u vezi s nasiljem u obitelji

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Obiteljskopravni status osoba s posebnim potrebama

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja u kontekstu Obiteljskog zakona

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Odgoj i obrazovanje djece - pravni status djece, roditelja i škole

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.

Djeca i mediji

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Djeca i mediji

Monitoriranje prava djeteta na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja : projektni zadatak: pravo djeteta na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u postupku rastave braka roditelja

Hrabar, Dubravka ; Vizek-Vidović, Vlasta ; Žižak, Antonija
Autorske knjige, 2001.

Dijete - žrtva i svjedok u kaznenom postupku

Hrabar, Dubravka ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka
Stručni radovi, 2000.

Pravne dvojbe o pobačaju – pravo, sloboda ili zlouporaba prava

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2000.

Konvencija o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
, 2000.

Rastava braka i prava djeteta

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Odgovornost, dužnost i prava roditelja

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Djeca-obitelj-pravo pomak prema boljem ili odmak od zastarjeloga?

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1999.
Obitelj u suvremenom društvu

Roditeljska skrb

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 1999.

Komentar Obiteljskog zakona

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 1999.

Djeca u Republici Hrvatskoj = Children in the Republic of Croatia

Maleš, Dubravka ; Hrabar, Dubravka ; Sansović, Koraljka ; Čulo, Ivan
Autorske knjige, 1999.

Die vermögensrechtliche Beziehungen zwischen Ehegaten und nichtehelichen Partnern im kroatischen Recht

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1999.
Eheliche Gemeinschaft und Vermögen im europäischen Vergleich

Planiranje obitelji - od pobačaja do zdravstvene edukacije

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Uvod u obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Korać, Aleksandra ; Hrabar, Dubravka ; Bakarić - Abramović, Ana
Autorske knjige, 1998.

The Legal Protection of the Best Interests of the Child

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
European Training on the UN Convention on the Rights of the Child

Pravo na privatnost i pravo na saznanje podrijetla -nove smjernice instituta posvojenja

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.

Facing Family violence - A Family Law Answer to the Child's Protection

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 1997.

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov prilog promicanju dječjih prava

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.

Pravne dvojbe o pobačaju - pravo, sloboda ili zlouporaba prava

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
Što je globalno a što lokalno u području ljudske reprodukcije

Institucionalni i izvaninstitucionalni oblici zaštite dječjih prava

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.

Family legislation in the period of creating a new legal order

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 1995.

Baka i djed u obiteljskom pravu - obiteljskopravni učinci

Hrabar, Dubravka
Stručni radovi u zbornicima skupova, 1995.
Starost i starenje - izazov današnjice

Ombudswork for Children, E. Verhellen & F. Spiesschaert (eds.), Leuven/Amersfort, 1989

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1995.

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Hlača, Nenad ; Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 1994.

Dijete-pravni subjekt u obitelji

Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 1994.

Obiteljskopravna problematika zaštite silovanih žena i njihove djece

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Režim stjecanja i diobe imovine bračnih drugova u hrvatskom i poredbenom pravu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.

Pravo djeteta, roditelja, učitelja i škole

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1994.
19. Škola pedagoga

Mir i ljudska prava - kvaliteta života prognanika i izbjeglica, IUC Dubrovnik

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1994.

Djeca prognanici i izbjeglice i zaštita njihovih prava

Hrabar, Dubravka
Stručni radovi, 1993.

Obiteljsko pravo I - Suvremene tendencije

Alinčić, Mira ; Bakarić, Ana ; Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 1992.

Odgovornost roditelja kao nova pravna alternativa roditeljskom pravu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

Povjeravanje djece na čuvanje i odgoj de lege lata, de lege ferenda i u sudskoj praksi

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.

La réforme du droit de l' adoption en Yougoslavie

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1992.
Le droit de la famille en Europe - Son évolution de l' Antiquité à nos jours, Actes des Journées internationales d' histoire du droit

Socijalna i pravna zaštita djece u ratu

Hrabar, Dubravka ; Selak-Živković, Aleksandra
, 1992.

Novi pogledi na prava djece - Konvencija o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1990.

Ovlaštenja roditelja kao zakonskih zastupnika djece u imovinskom sporu

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1990.

Porodičnopravna zaštita djece državljana SFRJ odvedene u inozemstvo protivno odluci suda o njihovom čuvanju i odgoju

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1989.

Prava djece kao prava čovjeka

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1989.

Pierre Tercier, Le nouveaux droit de la personnalité, izd. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1984, XVIII+330

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1989.

Michael W. Agopian: Pravne i diplomatske mjere kod međunarodnog odvođenja američke djece

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1988.

Porodičnopravna zaštita djece žrtava nasilja s posebnim osvrtom na lišenje roditeljskog prava

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1988.
Nasilje u obitelji

Uzdržavanje bračnog druga - primarna ili supsidijarna obveza drugog bračnog druga

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1988.

Pravni problemi umjetne prokreacije

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1987.

Procréation Artificielle, Génétique et Droit

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1986.

Haško-zagrebački kolokvij o pravu međunarodne trgovine

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1982.

Haška konvencija o pravu koje je mjerodavno za međunarodnu kupoprodaju tjelesnih pokretnih stvari od 15. 6. 1955; Haška konvencija o mjerodavnom pravu za prijelaz vlasništva kod međunarodne kupoprodaje tjelesnih pokretnih stvari od 15. 4. 1958; Konvencija zemalja Evropske zajednice o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze

Hrabar, Dubravka
, 1982.

Nacrt Saveznog zakona o međunarodnom privatnom pravu Švicarske

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 1981.

Profesionalni interesi i članstva

Godine 2005. od Vlade Republike Hrvatske dobila je nagradu za životno djelo "Nagrada za promicanje prava djeteta".

Godine 2000.  izabrana za stalnog vanjskog znanstvenog savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Vanjski suradnik “Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža” za pravna izdanja te urednik struke obiteljsko pravo.

Od 2004. do 2011. godine glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Bila u nekoliko navrata članicom radnih skupina ministarstvava za izradu nekoliko zakonskih prijedloga (Zakon o braku i porodičnim odnosima, Obiteljski zakon, medicinski zakoni, Zakon o pravobranitelju za djecu, Etički kodeks istraživanja s djecom, za ocjenu programa spolnog odgoja u školama, itd.), članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu materinstva djece i mladeži, u tri navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta pri Odboru za prava djeteta u Genevi, članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Zbora liječnika Hrvatske te nekoliko Vladinih radnih skupina (za izradu nacionalnog programa za Rome, za zaštitu djece i mladeži od štetnog utjecaja medija, itd.)

Od 2005.-2009. god. predsjednica, a od 2009. – 2013. članica Matičnog odbora za društvene znanosti - polje prava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.Od 2009. do 2012. predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Ministarstva zdravlja). 

Član The International Society of Family Law,  Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i Hrvatskog društva za međunarodno pravo.  Članica uredništva nekoliko časopisa (Socijalni rad i socijalna politika, Dijete i društvo). Od 2000. godine članica Akademije za pravne znanosti Hrvatske te od 2014. godine članica Predsjednišva Akademije.


Izabrani projekti

U okviru stručne djelatnosti sudjelovala je kao istraživač, odnosno vodila nekoliko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (npr. Suvremeno hrvatsko obiteljsko pravo, Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba), nekoliko projekata Pravnog fakulteta (npr. Novi hrvatski pravni sustav), projektata UNICEF-a (npr. Pravo djeteta na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u postupku rastave braka roditelja), te projekta Ministarstva rada i socijalne skrbi (Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja).

Od 2012. godine sudjeluje u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. Članica je Mediteranske mreže za zaštitu prava djece, osnovane u okviru Europske mreže poslijediplomskih studija o pravima djece i projekta CREAN.


Povijest zaposlenja

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Porodično pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo.