Etički kodeks Pravnog fakulteta

Etički kodeks Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupio je na snagu 8. travnja 2023.

Donošenjem Etičkog kodeksa Pravni fakultet se obvezao kako će trajno unaprjeđivati etičke standarde u svojem djelovanju i time omogućiti fakultetskoj zajednici i fakultetskom okruženju sigurnost, predvidljivost i izvjesnost zaštite u situaciji bilo kakve povrede vrijednosti ili načela definiranih Kodeksom.

Postupak za povredu Etičkog kodeksa može se pokrenuti u roku od dvije godine od nastanka povrede.

U postupku zbog povrede Kodeksa sudjeluju Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta, dekan i osoba prema kojoj je postupak pokrenut. U skladu s Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, u pojedinim postupcima sudjeluje Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Etičko povjerenstvo Pravnog fakulteta čine:
- prof. dr. sc. Gordana Marčetić, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, zamjenica predsjednice

- izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak, članica
- izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević, zamjenica članice

- izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, član
- izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić, zamjenica člana.

 

Etički kodeks

Etički kodeks Sveučilišta

Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta

Anonimna prijava

Prijedlog za pokretanje postupka

Obrazac za prijavu istraživanja (word)

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva