PREDMETI:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Predmeti koje izvode članovi katedre za financijsko pravo i financijsku znanost

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Financijska kontrola 2 4.0
0,0,0
INFO
Financijska kontrola-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko (Porezno) pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko (Porezno) pravo-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko upravljanje u organizacijama socijalnog sektora 2 7.0
0,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 2 5.0
0,0,0
INFO
Financiranje javne uprave -seminarski rad 2 5.0
0,0,0
INFO
Fiskalna politika 1 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalna politika-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalni federalizam 2 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalni federalizam-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Javne financije i socijalna sigurnost 2, 3 6.0
0,0,0
INFO
Javni dug 2 4.0
0,0,0
INFO
Javni dug-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU 2 4.0
0,0,0
INFO
Javnofinancijsko pravo EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja 1 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka 2 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Porezni postupak 2 4.0
0,0,0
INFO
Porezni postupak-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo trgovačkih društava 3 6.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo trgovačkih društava - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba 2 4.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Računovodstvene informacije i analiza 1 4.0
0,0,0
INFO
Računovodstvene informacije i analiza-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj javnih financija 1 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj javnih financija-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad s konzultacijama 1 6.0
0,0,0
INFO
Temelji računarstva - seminar 3 3.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 2 6.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 3 6.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ekonomika javnog sektora 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Financijska kontrola 2 4.0
1,0,0
INFO
Financijske institucije i tržišta 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Financiranje decentraliziranih razina vlasti 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Financiranje velikih gradova 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Fiskalna politika 1 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalni federalizam 3 4.0
1,0,0
INFO
Fiskalni sustav u funkciji socijalne politike 1, 2 5.0
1,0,0
INFO
Imovinski porezi 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Izravni porezi u presudama ECJ 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javne financije i socijalna sigurnost 2 5.0
0,0,0
INFO
Javne financije i socijalna sigurnost 2 5.0
0,0,0
INFO
Javni dug i upravljanje javnim dugom 3 4.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU 3 4.0
0,0,0
INFO
Javnofinancijsko pravo EU 3 3.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja 3 4.0
1,0,0
INFO
Međunarodno dvostruko oporezivanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Modeli organizacije i upravljanja u mirovinskim i zdravstvenim fondovima 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti 2 4.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka 2 5.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka - komparativni prikaz 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa 1 5.0
1,0,0
INFO
Oporezivanje trgovačkih društava 1, 2 4.0
1,0,0
INFO
Ostvarenje pravednosti poreznim instrumentima 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Parafiskaliteti i drugi srodni prihodi 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Porezi i pravna država 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Porezni postupak 3 4.0
1,0,0
INFO
Porezno - pravni i porezno -dužnički odnos 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo 1 5.0
1,0,0
INFO
Porezno pravo trgovačkih društava 3 5.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo trgovačkih društava 3 5.0
0,0,0
INFO
"Pranje novca" i njegovo suzbijanje 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo elektroničke trgovine 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo oporezivanja države izvora dohotka i/ili dobiti 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo prostornog planiranja i urbanizma 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba 2 5.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo 2 4.0
1,0,0
INFO
Razvoj javnih financija 1 4.0
1,0,0
INFO
Seminar 1. 1 6.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 3 5.0
0,0,0
INFO
Temelji računovodstva 3 5.0
0,0,0
INFO
Transferne cijene 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
European Fiscal Law 9 4.0
0,0,0
INFO
Financial Law and Financial Science 5 8.0
1,1,1
INFO
Financijsko pravo i financijska znanost 5 8.0
0,0,0
INFO
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Imovinsko porezno pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Introduction to Financial Law and Financial Science 9 4.0
1,1,1
INFO
Javno financijsko pravo Europske unije 9 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno financijsko pravo 9 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Sustav sprječavanja pranja novca 9 4.0
0,0,0
INFO
Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit 9 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Doprinosi i izvanproračunski fondovi 5 5.0
0,0,0
INFO
Europsko porezno pravo 6 7.0
0,0,0
INFO
Financijske institucije i tržišta 2 8.0
0,0,0
INFO
Financiranje javne uprave 2 7.0
0,0,0
INFO
Imovinski porezi 5 7.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 6 15.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 6 9.0
0,0,0
INFO
Javne financije 2 4.0
1,0,0
INFO
Korporativne financije i upravljanje porezima 5 5.0
1,0,0
INFO
Međunarodno porezno pravo 3 4.0
0,0,0
INFO
Porez na dobit 4 8.0
1,0,0
INFO
Porez na dodanu vrijednost 4 8.0
1,0,0
INFO
Porez na dohodak 4 8.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja 4 4.0
1,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 3.0
0,0,0
INFO
Proračunsko financiranje 5 5.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo I. 2 8.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru 6 5.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo II. 3 6.0
0,0,0
INFO
Stručna praksa 5 4.0
0,0,0
INFO
Sustav sprječavanja pranja novca 5 5.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Financiranje javne uprave 2 7.0
0,0,0
INFO
Javno-privatno partnerstvo 2 5.0
0,0,0
INFO
Javno-privatno partnerstvo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO