AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
Šifra: 166760
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Gliha
Izvođači: prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković - Predavanja
Osnovni podaci
Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 2. semestar
6.0 166760
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (Predavanja)

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
Literatura
OBVEZNA: Henneberg, I.; Autorsko pravo; Zagreb (2000), str
OBVEZNA: Sikirić, H., Gliha, I., Vukmir, M.; Intellectual Property, Croatia, International Encyclopaedia of Laws, Supplement 36, 2006, Kluwer The New Croatian Copyright System; e.Copyright Bulletin, No. 2, April - June 2004, (vol. XXXVIII) (2004), str
OBVEZNA: Gliha, I.; Autorsko pravo; Zagreb (2000), str
PREPORUČENA: Vukmir, M.; Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva; Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, vol. 2, Zagreb (2001), str
PREPORUČENA: Ulmer, E.; Urheber-und Verlagsrecht; Springer Verlag (1980), str
PREPORUČENA: Pollaud - Dulian, F.; Le Droit d'auteur; Federic Pollaud-Dulian, Paris, Economica (2005), str
PREPORUČENA: Bently, L., Sherman, B.; Intellectual Property Law; Oxford University Press, str
PREPORUČENA: www.wipo.int About Intellectual Property - Industrial Property; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su: spoznati institute autorskog i srodnih prava kao dijela prava intelektualnog vlasništva na način kako su uređeni u hrvatskom pravu i u međunarodnim konvencijama; moći usporediti pojedine pravne sustave te valorizirati prednosti i nedostatke; steći sposobnost samostalnog upravljanja autorskim pravom i srodnim pravima; koristiti znanja za samostalnu znanstveno-istraživačku djelatnost u autorskom i srodnim pravima.

Sadržaj:
I. Autorsko pravno uređenje kao integralni dio pravnog poretka,
povijesni razvoj, pravni izvor, načela, mjesto u privatnopravnom
poretku
II. Autorsko pravo. Pojam i pravna zaštita, objekt, subjekti, sadržaj,
ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
III. Srodna prava
1. Pravo umjetnika izvođača. Pojam i pravna narav, odnos prema
autorskom pravu, objekt, subjekti, sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak
2. Pravo proizvođača fonograma. Pojam i pravna narav, odnos prema
autorskom pravu i drugim srodnim pravima, objekt, subjekti, sadržaj,
ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
3. Pravo proizvođača videograma. Pojam i pravna narav, odnos prema
autorskom pravu i drugim srodnim pravima, objekt, subjekti, sadržaj,
ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
4. Pravo organizacija za radiodifuziju. Pojam i pravna narav, odnos
prema autorskom pravu i drugim srodnim pravima,, objekt, subjekti,
sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
5. Pravo proizvođača baza podataka. Pojam i pravna narav, odnos prema
autorskom pravu i drugim srodnim pravima, objekt, subjekti, sadržaj,
ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
6. Druga srodna prava.
IV. Industrijsko vlasništvo
1. Odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu i
srodnim pravima, prema pravu vlasništva, prema pravu nelojalne
tržišne utakmice.
2.Vrste prava industrijskog vlasništva - patent, žig, industrijsko obličje,
zaštita maski za poluvodičke sklopove, zaštita zemljopisnog porijekla
3. Izvršavanje i zaštita prava industrijskog vlasništva
Ispitni rokovi
Obavijesti