prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc.
Hrvoje Sikirić

Hrvoje Sikirić is Head of Department of Private International Law. Before being employed by the Faculty of Law in Zagreb, he worked as an intern in a law firm from 1979 until 1984. He has taken part in many scientific projects. He is a member of the Working Group of Croatian Government for the Hague Conference on Private International Law, a member of the Working Group of the Croatian Government for UNCITRAL, an arbitrator of the International Court of Arbitration at the Austrian Chamber of Commerce, a board member of the Permanent Court of Arbitration at Croatian Chamber of Commerce. He is also a member of the expert group working on a draft proposal of the Private International Law Act.

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1987

Godina doktoriranja: 1994

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 605
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 5
Katedra/služba:
Međunarodno privatno pravo
Konzultacije:

Utorkom, 16-17.30 h.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Poveznice (državljanstva, prebivališta i uobičajenog boravišta) kao mjerilo identiteta fizičkih osoba

Župan, Mirela ; Sikirić, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Okrugli stol Identitet u prekograničnim privatnopravnim odnosima

Međunarodno privatno pravo - interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa


Uredničke knjige, 2020.

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

International Conference 35 Years of CISG: Present Experiences and Future Challenges


Uredničke knjige, 2017.

Visions of justice: liber amicorum Mirjan Damaška


Uredničke knjige, 2016.

Zbornik radova, V. zagrebačko-skopski pravni kolokvij


Uredničke knjige, 2015.

Međunarodno privatno pravo u pravnoj enciklopedistici : Međunarodna enciklopedija poredbenog prava, Međunarodna pravna enciklopedija i Max Planck Enciklopedija europskog privatnog prava

Sikirić, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2015.

Međunarodno privatno pravo - zbirka presuda Suda Europske unije

Jessel-Holst, Christa ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor Adrian
Autorske knjige, 2014.

Pravo mjerodavno za objektivnu arbitrabilnost

Sikirić, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2013.

Bračni predmeti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe br. 1347/2000

Sikirić, hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2013.

Priznanje sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

Sikirić, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2012.

In honorem Krešimir Sajko

Sikirić, Hrvoje
, 2012.

Liber Amicorum Krešimir Sajko


Uredničke knjige, 2012.

Europski parnični postupci - pravosudna suradnja u građanskim predmetima u Europskoj uniji

Sikirić, Hrvoje
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011

Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Lex arbitri in the Proceedings before the Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Economy – The Zagreb Rules and ……?

Sikirić, Hrvoje
Stručni radovi, 2010.

Lex arbitri u postupcima pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori - Zagrebačka pravila i ...?

Sikirić, Hrvoje
Stručni radovi, 2010.

Uredba Brissel I i hrvatski Zakon o međunarodnom privatnom pravu: najvažnije sličnosti i razlike

Sikirić, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Međunarodna znanstvena konferencija The Brussels I Regulation: Challenges for Croatian Judiciary, 2009, 11-14. studenoga 2009. Uredba Brissel I: Izazovi za hrvatsko pravosuđe

Javni poredak kao razlog za poništaj pravorijeka

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Public policy as a ground for setting aside an arbitral award

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

In memoriam Prof.dr. Stjenko Vranjican (04.03.1948.- 11.05.2009.)

Sikirić, Hrvoje
, 2009.

Europski parnični postupci i pravosudna suradnja u građanskim predmetima

Sikirić, Hrvoje
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Novela Zakona o parničnom postupku iz 2008.

Priznanje i ovrha sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnsoti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Ovrha i stečaj - Šesta novela Ovršnog zakona i aktualnosti stečajnog prava

Jezik u pravu

Sikirić, Hrvoje
, 2007.

Povjerljivost u arbitraži

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Mjerodavno pravo za ugovore u elektroničkoj trgovini u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom pravu

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

International Encyclopaedia of Laws

Sikirić, Hrvoje ; Gliha, Igor ; Vukmir, Mladen
Autorske knjige, 2006.

Uredba (EZ) br. 2201/2003 i hrvatsko međunarodno privatno pravo

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Primjena odredaba Europskog sudskog prostora u Europskoj Uniji i državama pridruženog članstva

Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova – pravila o priznanju i ovrsi, opće i prijelazne odredbe

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile in Kroatien, 45 JOR

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.

Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000 od 29. svibnja 2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti za zajedničku djecu bračnih drugova – polje primjene i pravila o nadležnosti

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

The Arbitration Agreement Under the Croatian Law of Arbitration

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sajko, Krešimir ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Ostalo, 2001.

Arbitration Proceedings and Public Policy

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.

Prisilna pravila, pravila neposredne primjene i mjerodavno materijalno pravo u međunarodnoj arbitraži

Sikirić, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 1999.

Profesionalni interesi i članstva

Međunarodno privatno pravo

Europsko međunarodno privatno pravo

Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem