prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc.
Irena Majstorović

Rođena 1973. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, upisala Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1997. diplomirala i upisala Poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti. Na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena od 2001. godine. Godine 2005. magistrirala s radom «Bračni ugovor», a 2009. stekla doktorat znanosti s disertacijom «Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava – temelji, načela i prijepori». 

Od 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta u Zagrebu za studente s invaliditetom. 

Završila edukacijski program «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi» u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, te stekla zvanje učitelj RWCT (Reading and writing for critical thinking). Odlično poznaje engleski jezik u govoru i pismu, a vrlo dobro se služi i njemačkim i talijanskim jezikom.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 1997

Godina magistriranja: 2005

Godina doktoriranja: 2009

Na katedri od: 2001

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597-508
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
Katedra/služba:
Obiteljsko pravo
Konzultacije:

Četvrtkom 9-10,30 sati, uz prethodni dogovor elektronskom poštom

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Obiteljsko pravo

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2022.

Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije

Buljan-Flander, Gordana ; Cerovečki-Nekić, Venija ; Grgurić, Josip ; Grubić, Marina ; Jovančević, Milivoj ; Majstorović, Irena ; Milošević, Milan ; Mujkić, Aida ; Oković, Sonja ; Rodin, Urelija ; Selak Bagarić, Ella ; Slijepčević Saftić, Vanja ; Školnik Popović, Vesna ; Štimac, Domagoj ; Vidović, Vesna
Priručnik, 2021.

Obiteljsko pravo

Hrabar, Dubravka ; Hlača, Nenad ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena ; Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Udžbenik, 2021.

Odluka u predmetu Habulinec i Filipović protiv Hrvatske

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu Ribić protiv Hrvatske

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Origin of a child between tradition and reform: legal presumptions in Croatian family law

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu X i Y protiv Hrvatske

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2021.

Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece

Branica, Vanja ; Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Mehanizam pojačane suradnje Europske unije i hrvatsko obiteljsko pravo

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Kroatien - Landesbericht

Majstorović, Irena ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ugovorno uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova i autonomija volje

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup - Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa"

The scope of the deprivation of legal capacity as a precondition for the protection of rights and dignity of persons with disabilities

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The realisation of the right of the child to express his/her views– How »visible« are children in Croatian family judicial proceedings?

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

O odjecima strasbourškog acquisa u hrvatskom Obiteljskom zakonu iz 2015. godine

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Peti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima" posvećen 40. godišnjici osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja

Šimović, Ivan ; Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

GUARDIANSHIP FOR ADULTS WITH DISABILITIES IN CROATIA: EMPEROR'S NEW CLOTHES?

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference

Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Europski obiteljskopravni sustav zaštite prava djece

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2016.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Family law and the EU - at the crossroads?

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
International Jean Monner Conference "New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law"

Europsko obiteljsko procesno pravo

Župan, Mirela ; Medić, Ines ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena
, 2015.

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u njemačkome pravu

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2014.

Obiteljskopravna zaštita djece azilanata i tražitelja azila bez pratnje u pravnom okviru Europske unije

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2014.

Children’s Participation in Family Mediation: an Example of New Challenges for Non-Discrimination

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2014.

Obiteljska medijacija - obitelj u krizi u zrakopraznom prostoru

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Pravna zaštita djece bez pratnje

Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Autorske knjige, 2014.

Promoting intergenerational solidarity in Croatian family law system : in search of coherent and efficient solutions

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
ISFL 14th World Conference

Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko obiteljsko pravo

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu : Europska unija i Hrvatska

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2013.

Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog

Farnell, Thomas ; Ćirić, Josip ; Divjak, Blaženka ; Doolan, Karin ; Jedriško, Danijel ; Kiš-Glavaš, Lelia ; Laleta, Sandra ; Majstorović, Irena, Novak ; Žižić, Valentina ; Šušak, Iva ; Vrbas, Natalija
, 2013.

Europsko obiteljsko pravo


Uredničke knjige, 2013.

Djeca i mediji - obiteljskopravni aspekti zaštite

Majstorović, Irena ; Milas Klarić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Znanstveni simpozij Mediji i djeca

The protection of elderly family members and the role of the state: a family law perspective

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
The fouth conference of the Commision on European family law "The future of family property in Europe"

Razvod braka u hrvatskome pravu i Načelima Komisije za europsko obiteljsko pravo

Majstorović, Irena
Poglavlja u knjigama, 2011.

Obiteljski centri u Republici Hrvatskoj: de lege lata i de lege desiderata

Majstorović, Irena
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Međunarodne znanstvene konferencije "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava" / Proceedings of the International scientific conference "Social work and fight against poverty and social exclusion - professional dedication to the protection and promotion of human rights"

Obiteljskopravna zaštita i potpora obitelji

Majstorović, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Unaprjeđenje suradnje na lokalnim razinama – obiteljski centri i crkvena obiteljska savjetovališta u Hrvatskoj

Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava - temelji, načela i prijepori

Majstorović, Irena
Doktorske disertacije, 2009.

O novim izmjenama Obiteljskog zakona

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Bračni ugovor kao jamstvo zaštite imovine

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Odgoj djece u obitelji - pravni aspekti

Majstorović, Irena
Stručni radovi, 2007.

Povelja prava obitelji – Neka razmišljanja o obitelji u hrvatskom zakonodavstvu

Majstorović, Irena ; Milas Klarić, Ivana
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Obitelj – utočište suvremenog čovjeka – budućnost Europe

Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

III. konferencija Komisije za europsko obiteljsko pravo Europski izazovi suvremenog obiteljskog prava - prikaz

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Pravo mjerodavno za bračni ugovor

Majstorović, Irena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
IV. međunarodni znanstveni interkatedarski skup « ; Obiteljskopravni odnosi s međunarodnim obilježjem u sudskoj praksi država bivše SFRJ i Europskoj uniji"

Bračni ugovor

Majstorović, Irena
Magistarski radovi, 2005.

Zaruke i miraz kao neregulirani instituti suvremenog hrvatskog obiteljskog prava

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Bračni ugovor : novina hrvatskoga obiteljskog prava

Majstorović, Irena
Autorske knjige, 2005.

Zakon o pravobranitelju za djecu - korak naprijed u poštivanju i promicanju dječjih prava

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2004.

O novoj promjeni Obiteljskog zakona

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2004.

Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo

Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

O promjenama Obiteljskog zakona

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2003.

Münchener Kommentar zum BGB

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Europsko privatno pravo, prikaz knjige

Majstorović, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2002.

EU Immigration and Asylum Policies: Challenges for Croatia

Anđelković, Irena ; Vidačak, Igor
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Third International Conference "Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia"

Ljudska prava u državama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Economic and legal adjustment to the European Union - the way towards globalisation of the most advanced candidates for membership

Boromisa, Ana-Maria ; Anđelković, Irena
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
Fourth Annual Young Scholars International Conference

"Croatia and the EU : Costs and Benefits of Integration", Book Review

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 2000.

Nasljednički zahtjev, sredstvo za usklađivanje faktičnog i pravnog položaja nasljednika

Anđelković, Irena
Stručni radovi, 1999.

The New European Court of Human Rights, Conference Review

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Project Europe: Information, Documentation and Databases, Seminar Review

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 1999.

Europa na Internetu

Hajoš, Boris ; Boromisa, Ana-Maria ; Anđelković, Irena ; Tepšić, Danijela
Autorske knjige, 1999.

Socijalna politika Europske unije

Anđelković, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.

Post Communist Transition and European Integration Processes, Seminar Review

Anđelković, Irena
Drugi radovi u časopisima, 1998.

Profesionalni interesi i članstva

Od ožujka 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta za studente s invaliditetom, u kojem je svojstvu uspostavila suradnju s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovala na edukacijskim radionicama Ureda, te na različitim radionicama, tribinama i konferencijama te bila članicom IV. radne skupine u okviru Tempus projekta EduQuality, koja je izradila prijedlog Nacionalnog dokumenta „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u RH”.

Od 2010. godine članica Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom.

Od siječnja 2004. do prosinca 2011. godine izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2009. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju  Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji na području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece (sklopljene u Den Haag-u 19. listopada 1996). Godine 2008. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga zakona o obiteljskom savjetovanju / obiteljskim centrima.

Članica sljedećih strukovnih udruga: Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International society of family law), Europskog pravnog instituta (European law institute), Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.


Izabrani projekti

Sudjeluje u projektu "Novi hrvatski pravni sustav" Pravnog fakulteta u Zagrebu, te od 2012. godine u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. 

Od 2007. godine sudjelovala u znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo, koji se provodio u sklopu programa Europeizacija hrvatskog privatnog prava i pravosuđa. Sudjelovala i u prethodnim projektima Ministarstva znanosti «Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba» i « Suvremeno hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo». 


Povijest zaposlenja

Od 1998. do 2001. godine radila kao znanstveni novak  u Odjelu za europske integracije Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu.

Od 2001. godine zaposlena kao mlađi asistent, potom kao asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor te od 2019. godine kao redoviti profesor na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvedena u Upisnik znanstvenika, pod brojem 240282.