PRILAGODBA HRVATSKOG PRAVA DRUŠTAVA EUROPSKOM PRAVU – MZOS PROJEKT:
Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu – MZOS projekt

Osnovni ciljevi znanstvenih istraživanja na projektu bili su: (i) uočiti dijelove hrvatskoga Prava društava, kao znanstvene discipline, za koja postoje odgovarajuća rješenja u europskome pravu; (ii) utvrditi koje je njihovo značenje u kontekstu europskoga prava, tj. zašto je njihova harmonizacija značajna za ostvarivanje unutarnjeg tržišta; (iii) utvrditi koji dijelovi hrvatskoga prava nisu usklađeni s europskim pravom; (iv) dati prijedloge za izmjenu hrvatskoga prava radi usklađivanja s europskim pravom; (v) dati prijedloge kako to provesti na način da se ne narušava konzistentnost hrvatskog prava društava i cjelokupnog pravnog sustava.

Projekt je rezultirao brojnim znanstvenim radovima. U prvom redu treba izdvojiti autorske knjige o pravu društava koje predstavljaju najopširniji pregled hrvatskog prava društava.  U ostalim radovima, osim općeg pregleda, brojni znanstveni radovi individualno obrađuju pojedine teme prava društava. Osobit je naglasak stavljen na usporedbu hrvatskog prava s europskim pravom. Europska dimenzija projekta vidljiva je i u tome što je 7 radova objavljeno u izdanjima uglednih europskih izdavača, što sve potvrđuje kvalitetu rada i vrijednost rezultata istraživanja.