doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić
doc. dr. sc.
Iva Bjelinski Radić

Iva Bjelinski Radić rođena je 1987. godine u Šibeniku. Diplomirala je u veljači 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s diplomom magna cum laude. Tijekom studija bila je dobitnica Dekanovog priznanja za uspjeh u studiju (2008.) te Posebne rektorove nagrade dodijeljene za uspjeh na regionalnom studentskom Moot Court natjecanju iz područja ljudskih prava (2009.) Od ožujka 2012. do rujna 2014. godine radila je kao odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Glinska & Mišković d.o.o. u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit u siječnju 2014.

Od rujna 2014. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2014. do 2020. godine bila je akademska mentorica Grupe za zaštitu prava radnika u Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu. Odlično vlada engleskim jezikom (C2), a služi se i njemačkim jezikom (B2). 

U ožujku 2022. godine obranila je doktorski rad pod nazivom "Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi" s uspjehom summa cum laude.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Uređenje platformskog rada u Republici Hrvatskoj

Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
Panel savjetovanje “Izmjene Zakona o radu i digitalne platforme u cestovnom prijevozu” (u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo i Hrvatske udruge poslodavaca)

Što donose posljednje izmjene Zakona o radu?

Grgurev, Ivana ; Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2023.
259. Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba

Kritička promišljanja o prijedlogu Direktive o poboljšanju radnih uvjeta platformskih radnika

Bjelinski Radić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Normativno uređenje rada putem digitalnih platformi - quo vadis?

Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
Zagrebačko - skopski pravni kolokvij "Law and Modern Technologies"

Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi

Bjelinski Radić, Iva
Autorske knjige, 2022.

Platform work as a contemporary challenge to the notion of worker

Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
International Young Scholars’ Conference on the 'Future Challenges of Decent and Sustainable Work'

Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi

Bjelinski Radić, Iva
Doktorske disertacije, 2022.

The Impact of Digitalisation on Individual Labour Relations: Working Time as an Outdated Concept?

Bjelinski Radić, Iva
Poglavlja u knjigama, 2021.

Working time in the era of digitalization

Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Workers' Rights at the Intersection of Labour Law and Economics

Izazovi radnog i socijalnog prava u svjetlu digitalizacije rada

Bjelinski Radić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Novi oblici rada kao suvremeni izazov za radno pravo - slučaj Uber

Bjelinski Radić, Iva
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Individualno izuzimanje od primjene ograničenja najdužeg tjednog radnog vremena (opt-out) u pravu Europske unije i Republike Hrvatske

Bjelinski Radić, Iva
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
V. ZAGREBAČKO-SKOPSKI PRAVNI KOLOKVIJ

Sudjelovanje radnika u odlučivanju u Republici Hrvatskoj

Gotovac, Viktor ; Bjelinski Radić, Iva
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Prvi hrvatsko - mađarski poredbeni seminar radnog prava

Međunarodna konferencija Radni odnosi - razvoj i izazovi

Bjelinski Radić, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatska udruga za radno pravo i socijalnu sigurnost