izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović
izv. prof. dr. sc.
Ivan Šimović

Rođen 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu (Športsku gimnaziju). Po završetku srednje škole, 2002. godine upisao studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2003./2004., dobio Dekanovu nagradu te zbog postignutih rezultata u studiju postao stipendist Zaklade „Zlatko Crnić“. Diplomirao 2007. godine – diploma cum laude.

Po završetku studija, 2007. godine, zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu asistenta znanstvenog novaka na znanstvenoistraživačkom projektu „Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo“ (voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar). Iste godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravo djeteta na stanovanje“ (mentorica: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac) te stekao status višeg asistenta. Krajem 2015. godine izabran u znanstevno-nastavno zvanje docenta.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Presuda u predmetu S. H. protiv Italije

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Presuda u predmetu S. S. protiv Slovenije

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Obiteljsko pravo

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan ; Hoško, Tena
Poglavlja u knjigama, 2022.

Obiteljsko pravo

Hrabar, Dubravka ; Hlača, Nenad ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena ; Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Udžbenik, 2021.

Presuda u predmetu Karadžić protiv Hrvatske

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Presuda u predmetu C protiv Hrvatske

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Obiteljska medijacija i mogućnosti primjene u slučajevima međunarodne otmice djece

Branica, Vanja ; Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Social Justice and Childhood Vaccine Injuries

Šimović, I. ; Preložnjak, B.
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2019)

Presumption of motherhood on the crossroad of surrogacy arrangements in EU

Čulo Margaletić, Anica ; Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
International Scientific Conference EU and Member States – legal and economic issues 2019

Poslovni udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću kao predmet bračne stečevine u Republici Hrvatskoj - teorijske dvojbe i izazovi u praksi

Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup - Dani porodičnog prava "Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa"

Institut izvanbračne zajednice – analiza hrvatskih i njemačkih rješenja

Naumovski, Tena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

European experiences and Croatian perspectives of compensation programs in case of childhood vaccine injury

Preložnjak, Barbara ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

The scope of the deprivation of legal capacity as a precondition for the protection of rights and dignity of persons with disabilities

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

FROM PROTECTION TO AUTONOMY AND SUPPORT – CHALLENGES OF COMPLIANCE WITH THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES STANDARDS

Čulo Margaletić, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018

Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja

Šimović, Ivan ; Majstorović, Irena
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

GUARDIANSHIP FOR ADULTS WITH DISABILITIES IN CROATIA: EMPEROR'S NEW CLOTHES?

Majstorović, Irena ; Šimović, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference

Postupak ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa roditelja i djece kao pretkazivač povrede prava iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pavić, Marina ; Šimović, Ivan ; Čulo Margaletić, Anica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje - obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva

Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Tečaj trajne medicinske izobrazbe: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi - cijepljenje i cjepiva ; probir razvojnog poremećaja kuka

Cijepljenje kao zaštita djetetova prava na zdravlje: obiteljskopravna i ustavnosudska perspektiva

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Obiteljski dom, novi Obiteljski zakon iz 2015. i Preporuka Vijeća Europe o pravu bračnih drugova na korištenje obiteljskog doma

Šimović, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravno uređenje obiteljskog doma u hrvatskom obiteljskom pravu – prijepori i dvojbe –

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Bračne smetnje u svjetlu obiteljskog i kanonskog prava

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Obiteljski dom u njemačkome pravnom sustavu i mogućnost implementacije njemačkih rješenja u hrvatski pravni sustav

Šimović, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Zagrebačko-skopski kolokvij

EUROPSKA UNIJA I OBITELJSKO PRAVO – MEĐUNARODNOPRIVATNOPRAVNI, PROCESNOPRAVNI I MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI

Šimović, Ivan ; Ćurić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Znanstveno-stručni skup Pravna zaštita djece bez pratnje

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2014.

Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera - hrvatska rješenja i europski kontekst

Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Rešetar, B. ; Bogdanović, O. ; Mirošević, I. ; Godžirov, A. ; Menđušić-Škugor, E. ; Oraić, T. ; Lambaša, L. ; Matijević, M. ; Čulo, A. ; Mikšić, I. ; Aras, S. ; Karaula, K. ; Radina, A.: Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Economy and Democracy: a review

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu

Čulo, Anica ; Šimović, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Ivančić-Kačer, B. ; Klasiček ; D. ; Karlović, T. ; Ernst, H.: Odabrane teme građanskog i obiteljskog prava - prikaz knjige

Šimović, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2008.